Kvindebevægelsen i Danmark i 1960 – 1970 | DHO

Opgavebeskrivelse
Redegør for hvorfor og hvordan kvindebevægelsen opstod og udviklede sig i Danmark i 1960’erne og 1970’erne. Lav en analyse af Dorit Willumsens novelle ”Knagen”. Som led i din analyse skal du give en karakteristik af de kønsroller, der kommer til udtryk i teksten; du skal desuden forholde dig til tekstens synsvinkel og give et bud på novelletitlens medbetydninger.

Diskuter med udgangspunkt i konkrete eksempler (fx Rødstrømpernes aktioner, ø-lejrene og magasinet ”Kvinder”) hvordan kvinderollen blev sat til debat og ændrede sig i løbet af 1970’erne.
I opgaven skal desuden indgå̊ selvvalgt materiale.

Indledning
1960’erne og 70’erne var to årtier, hvor der skete meget. Både internationalt, hvor den kolde krig var tæt på at blive varm, men også nationalt, her i Danmark.

Perioden var i sin generelhed præget af flere oprør herunder, BZ-bevægelsen, hippier og ikke mindst feministerne. Betingelserne i efterårskrigene er gunstige for kvindernes frigørelse. Økonomien buldrer frem og der er brug for kvinder på arbejdsmarkedet og derfor kræver kvinder samme rettigheder som mændene.

Flere grupperinger som fx Rødstrømperne begyndte at kæmpe for radikale ændringer i samfundet. De ønskede, at kvinder skulle have den samme rolle som mænd, således at manden ikke var det dominerende køn. Tiden var også præget af flere litterære værker, som satte fokus på disse kønsroller.

Særligt i hjemmet, hvor man fx kan nævn novellesamlingen ”Knagen” af Dorrit Willumsen. Alt dette bidrog til store ændringer i samfundet og flere hævder, at der derfor i dag er ligestilling i det danske samfund.

Den seneste tid har dog budt på flere forskellige debatter, og her skal #MeToo kampagnen nævnes. Kampagnen sætter fokus på flere kvinder, som hævder at have været udsat for seksuelle angreb af forskellige mænd.

Indholdsfortegnelse
indledning
stiftelsen af den nye kvindebevægelse
bevægelsens 3 faser
knagen af dorrit willumsen 1965
synsvinkel
titlens medbetydninger
kultur - natur
kvindens værdighed
kvindens begyndende frigørelse
søndagen er til at kneppe i
mennesket set om et stykke natur fejl! der er ikke defineret et bogmærke.
er der virkelig ligestilling i dag?
konklusion
litteraturliste

Uddrag
Forskellige grupper af kvinder, gjorde i slutningen af 1960’erne oprør imod den traditionelle kvindeopfattelse. Indtil 1960 har der været hierarki over og et patriarkalsk samfund. Oprøret skete i takt med kvindernes indtræden på arbejdsmarkedet, mulighed for prævention, debat om fri abort og det antiautoritære ungdomsoprør.

1970 blev et år som gjorde det klart, at en ny kvindebevægelse var på vej i Danmark. Kvinderne var trætte af at mændene skulle bestemme alting, og kvinderne ville gerne redefinere sig selv og blive lig mændene både i forhold til vilkårene men i den grad også med lønnen.

Rødstømpebevægelsen var en kvindebevægelse som opstod i 1971 og blev opkaldt efter den amerikanske kvindebevægelse New York Redstockings. Farven rød symboliserer en radikal og venstreorienteret feminisme.

Radikal i den forstand, da det krævede fundamentale ændringer i kvindernes stilling og ophævelse af kvindeundertrykkelse. Ikke kun politisk, økonomisk og socialt som tidligere kvindebevægelser havde foranstaltet, men derimod også den private og seksuelle undertrykkelse.

De kaldte sig rødstrømperne, for at vise fælleskab og for at symbolisere klassekampen. De tog afstand fra den første bevægelse ”blåstrømperne”. Bevægelsen prøvede at bekæmpe det idealbillede af den undertrykte kvinde samt selvhad som kvinderne så som en del af identiteten.

Rødstrømpebevægelsen overordnede mål var at omstyrte kapitalismen og patriarkatet, som blev set som to meget forbudne størrelser. Bevægelsens slogan lød ”Ingen kvindekamp uden klassekamp, ingen klassekamp uden kvindekamp!” Første del af sloganet var målrettet mod venstrefløjens mænd, som gik ind for ligestilling men som alligevel var med til at fortsætte kvindeundertrykkelsen.

Den sidste del af sloganet ”Ingen kvindekamp uden klassekamp” var målrettet mod bl.a. Dansk Kvindesamfund, som kæmpede for kvinders rettigheder, dog med et liberalt syn. Rødstrømperne var ikke én samlet gruppe, men en masse små grupper, der alle havde samme mål. De ønskede at ændre på de strukturer i samfundet, som var kvindeundertrykkende.

De såkaldte feministiske rødstrømper som kæmpede for kvindefrigørelse, var primært unge studerende på Københavns Universitet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu