Indledning
Siden 2013 har den danske økonomi været i fremgang, dog er 2020 året hvor den danske vækst skulle få et nederlag. Coronakrisen har påvirket den internationale økonomi - hvilket også betyder at krisen har medført visse betydninger for den danske samfundsøkonomi. Coronakrisen har nemlig påvirket den danske økonomi hårdt på mange fronter.

Den økonomiske udvikling i Danmark er derfor sat på pause, da man oplever at den danske BNP er faldet med 1,9 % i første kvartal af 2020, hvilket er et stort fald, udover det oplever man at de danske aktier er faldet markant og store danske virksomheder vil opleve økonomiske tab grundet virussen.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Metode
Corona krisens virkning på den danske samfundsøkonomi
Hvad kan man gøre for at forbedre den danske samfundsøkonomi, når den sundhedsmæssige krise er overstået?

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Corona krisen har bestemt haft en virkning på den danske samfundsøkonomi på mange forskellige områder. Hvis man tager udgangspunkt i det udvidet pengekredsløb, vil man kunne analysere hvordan kredsløbet er blevet påvirket af krisen.

Hvis man i første omgang kigger på udlandet, så har Danmark oplevet at de fleste handelslande står i samme situation som Danmark, det vil sige at deres BNP også er faldet. Det har betydning for den danske økonomi, netop fordi vi vil opleve at efterspørgslen efter danske varer i udlandet vil falde. Det påvirker den danske økonomi, da vi vil miste nogle indtægter i form af eksport.

Så man kan sige at da hele den internationale økonomi påvirkes, betyder det også at den danske økonomi i den grad påvirkes. Da vi er så afhængige af udlandets interesse for handel med Danmark.

I denne situation betyder det at de danske virksomheder vil få sværere ved at afsætte deres varer hos de lande, som de normalt handler med.

Det betyder at virksomheden ikke længere skal producere så mange varer og serviceydelser, det betyder at efterspørgslen efter både varer og arbejdskraft vil falde.

Dette medfører at f.eks. husholdningerne vil være nødsaget til at mindske deres forbrug, grundet husholdninger frygter nedskæringer eller fyrringer. Derfor vælger man at spare op til hvis det bliver en realitet.