Samfundsfag årsprøve | Rygning & køn og socialisering

Indholdsfortegnelse
Delopgave A
Køn og socialisering:
I denne opgave vil jeg først tage de 3 bilag, og skrive et resume til dem, hvor jeg herefter vil begynde på min sammenligning, angående forholdet mellem socialisering og kønsroller. I min sammenligning vil jeg komme ind på aktør og struktur blandt andet, for at støtte min sammenligning af de 3 bilag.

Spørgsmål 3:
I denne opgave vil jeg først og fremmest, skrive et resume til hvert af de to bilag, derefter diskutere om det er muligt at fremme ligestilling mellem kønnene på arbejdsmarkedet, herunder om basale ændringer af socialiseringen af børn i børnehaver osv., kan bidrage til dette emne.

Uddrag
Jeg kan ud fra figur 1, se sammenhængen mellem antal rygere i procent, og hvor meget en enkelt pakke cigaretter koster i de hver enkelte lande. Vi ser den uafhængige variabel i x-aksen og den afhængige variabel i y-aksen. Jeg kan ud fra grafen tyde at hældningskoefficienten ligger på - 0,1862, hvilket er en negativ hældningskoefficient.

R2-værdien ud fra dette, ved vi at antallet af rygere forklarer 38,82% af variationen af prisen på cigaretter, så de sidste 71,18% skal forklares af noget andet. Punkternes afvigende placering på tendenslinjen indikerer også, at vi har en svag sammenhæng.

Figur 1 viser, at sammenhængen mellem prisen på cigaretter og andelen af rygere er negativ. Hældningskoefficienten på -0,1862 betyder, at når prisen på cigaretter øges med 1 kr., så falder andelen af rygere med -0,1862 procentpoint. En prisforøgelse på cigaretpakker vil derfor føre til en lavere efterspørgsel på cigaretter.

En politisk afgift, som en ekstra moms eller andet, på cigaretter vil derfor højst sandsynligt have en stor effekt på efterspørgslen af cigaretter, da den stort set vil falde.

Dog kan man tage fat i enkelte lande, som ikke følger denne teori, i en højere pris er lig med en lavere procent. Som eksempel har vi Norge, der sælger de dyreste cigaretter på listen af alle lande, men de har stadig et antal på 12,5% rygere.

Det hænger ikke sammen med Sverige, hvor cigaretterne koster 37 kr., men de kun har et antal på 8,7% rygere, som også er den laveste på listen. Det kunne have noget at gøre med, at Sverige er meget strengere med sine rygere, da de altid har haft en vision om et røgfrit Sverige.

Man må fks., ikke ryge ved cafeer, restauranter, legepladser, sportspladser osv., det siger at det næsten er umuligt at ryge udenfor sit eget hjem, hvilket måske er grunden til at Sveriges antal rygere er så lavt. Men teorien passer på de fleste lande i Østen, hvor prisen er lav, så er antallet af rygere også højt. Så vores teori holder skik der.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu