Indholdsfortegnelse
Socialisering:
Former for Socialisering:
Tertiær Socialisering:
Samfundstyper:
Det Moderne Samfund (1850-1970):
Senmoderne Samfund (1970):

Grupper Og Roller:
- Primære Grupper:
Industrisamfund:
Informationssamfund:

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Socialisering: Den process, som former hvem vi er fra vi bliver født til hvem vi er i dag = Opdragelse.

Former for socialisering:
PRIMÆR SOCIALISERING: Fra familien derhjemme.

Det er her, at barnet får at vide, hvad der er acceptabelt, og hvad der ikke er.
- Dobbeltsocialisering -(Både socialiseres i hjemmet og udenfor hjemmet)

SEKUNDÆR SOCIALISERING: Skolen, børnehave. Lærer noget om fællesskab. Når familierne ikke kan, så må "samfundet" tage over.

Tertiær socialisering:
Tertiære socialisering sker gennem medier og reklamer. Igennem dette foregår der en meget stærk påvirkning mht. holdninger, adfærd, mode mv.