Indledning
Sociologi er dels interesseret i at se nærmere på menneskers opførsel over for hinanden, i samfundet og i mindre grupper. Og dels ser man på, hvordan samfundet og gruppen påvirker det enkelte menneske.

Indholdsfortegnelse
8.1 Typer af socialisering
- Normer og værdier – uskrevne regler
- (socialiserings-) arena:
- Primær socialisering
- Sekundær socialisering
- Socialisering:
- Identitet:
- Social integration

Arv og miljø
- Socialiseringen:
- Hvorfor ender vi så ikke med at være helt ens?

8.2 - Identitet
Figur 8.2 De fire forskellige identitetsniveauer

8.3 Grupper og roller
Sociale grupper:
- Sociale rolle
- Social kontrol
- Primære grupper
- Referencegrupper
- Social karakter
- Indre styrede socialkarakter
- Udefra styrede socialkarakter
- Det traditionsstyrede individ
- Det indre styrede individ
- Det gruppestyrede individ.

8.4 Socialisering og identitet i informationssamfundet
- Tendenser i nuværende samfund:
- Globalisering

Anthony Giddens:
- Tab af traditioner og individualisering
- Større vidensgrundlag og flere eksperter
- Polarisering i samfundet – marginalisering af nogle befolkningsgrupper

Vindere og tabere ifølge Zygmunt Baumann
- Fremtidstro? – optimisme eller pessimisme

Erwin Goffmann:
- Frontstage og backstage (Sociologen Erving Goffmann)
- Frontstage identitet (på scenen
- Backstage identitet
- 'Forestillinger'

Ulrick Beck:
Zygmunt Bauman:
Forskellige samfundstyper:
- Landbrugssamfundet:
- Industrisamfundet:
- Informationssamfundet:

Organisationsformer.
Nye arbejdspladser i informationssamfundet

Uddrag
Sekundær socialisering
• Den socialisering, der foregår uden for familien
• Sekundær so, f.eks. at daginstitutioner som vuggestue, børnehave, skole, fritidsklub har stor indflydelse på, hvordan barnet udvikler
sig

• Dobbeltsocialisering
o Med dette mener man, at familien og daginstitutionerne har lige stor indflydelse på, hvordan barnet udvikler sig.

Socialisering:
• Ikke blot en envejsproces hvor vi mere eller mindre automatisk optager alle samfundets normer og værdier
• Vi kan aktivt vælge at forandre vores liv og identitet

Identitet:
• Bevidstheden om, hvem vi er som menneske
• Det som gør, at vi kender os selv, og det der adskiller os fra andre mennesker

Social integration
• Socialiseringen sikrer, at vi får grundlæggende normer og værdier
• Det holder sammen på og forener personer og grupper

---

1. Jeg-identiteten: Det man opfatter sig selv som
o Genetiske arv
o Tidligste barndom

2. Den personlige identitet: Hvordan vi vælger at præsentere os overfor omverdenen
o Valg af uddannelse, politiske holdninger, forbrug etc.
o ”selv-branding”

3. Den sociale identitet: Hvordan omgivelserne opfatter individet
o Image i offentligheden: Familie, venner, klassekammerater etc.
o Alle har behov for at føle sig vellidt - få accept:
o Forventninger og pres påvirker adfærd og opførsel

4. Den kollektive identitet: Fælles tilhørsforhold til en større gruppe
o Identificerer sig med hinanden
o Deler normer og værdier
o Flere kollektive værdier: