Delopgave C Sociale medier og identitetsdannelse

Opgavebeskrivelse
Undersøgelse:
1. Undersøg hvad der på baggrund af bilag C1 (figur 1, figur 2, figur 3), bilag C2 og videoklippet i bilag C3 kan udledes om unges adfærd på de sociale medier og de sociale mediers betydning for identitetsdannelsen.

Du skal anvende sociologiske begreber, og du skal vurdere metodiske styrker og svagheder ved anvendelsen af bilag C1, C2 og C3.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diskussion:
2. Diskutér, hvorvidt brugen af sociale medier bidrager positivt eller negativt til identitetsdannelsen i det senmoderne samfund.

Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag C4 og artiklen i bilag C5, og du skal anvende viden om forholdet mellem struktur og aktør.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indledning
I bilag C1, indgår der tre forskellige figurer som kan vise unges adfærd på de sociale medier. Figur 1 viser den generelle overblik på hvilke sociale medier de danske unge mest bruger.

I figur 1 kan man se at de mest populære sociale medier er Facebook, Snapchat og Instagram.

Facebook er nogenlunde ligeligt fordelt henover aldersgrupperne 19 til 34-årige, hvorimod Snapchat og Instagram er mest dominerer for 16 til 19-årige.

Generelt vises der en tendens, undtaget Twitter og Pinterest, at aldersgruppen fra 16 til 19-årige har den højeste andel af forbrug på de diverse medier.

Dog man skal have i mente at figuren kun viser svar fra unge, som bruger sociale medier mindst én gang om dagen, så figuren siger ikke noget generelt om alle unge mennesker.

Vi kan ikke være sikker at de unge tjekker alle de sociale medier med samme hyppighed og der er en stor chance at billedet er noget mere nuanceret for de unges brug af sociale medier som ikke kan aflæses i figuren.

Så det en metodisk svaghed at man ikke kan se hvor stor en del af svarpersonerne, der er i aldersgruppen.

Indholdsfortegnelse
- Undersøgelse:
- Diskussion:

Uddrag
I bilag C4 videoklippet fremhæver Anna at sociale medier har en stor påvirkning på hvordan man tror de skal være og fremstå grundet af den perfektion de unge skaber gennem de sociale medier.

I C5 beskriver Noemi Katznelson, at der sker en marginalisering af dem, der ikke kan leve op til præstationskulturen, som kan medføre til tab af anerkendelse.

Der vil blive diskuteret på hvordan de sociale medier har en negativ virkning på de unge, men også hvordan de sociale medier positiv kan have en virkning.

Til de forskellige påstande vil det blive understøttet af forskellige teoretikers teorier på det senmoderne samfund og hvordan forholdet er mellem individ og samfundet .