Delopgave C: Sociale medier og identitetsdannelse

Indledning
I denne opgave vil jeg undersøge, hvad der af bilag C1 kan udledes om unges adfærd på de sociale medier. Ved anvendelse af bilag C1 vil jeg vurdere metodiske svagheder og styrker for bilagene samt inddrage sociologiske begreber undervejs i besvarelsen.

Uddrag
Figur 1 af bilag C1 viser, hvilke typer af sociale medier unge mellem 16-34 år bruger. Figuren er delt op efter forskellige aldersgrupper og forskellige sociale medier.

Det kan ses, at Facebook, Snapchat og Instagram er de mest populære sociale medier ud af de 7 sociale platforme, hvor Facebook uden tvivl er den sociale platform, som bruges mest og er nogenlunde lige fordelt på alder, mens de 16-19 årige klart dominerer i forhold til Snapchat og Instagram.

Med undtagelse af Twitter og Pinterest, kan det generelt ses, at de 16-19 årige fremhersker mest på de sociale medier.

Derudover ses det også, at jo ældre aldersgruppen bliver, jo flere falder fra brugen af de sociale platforme; der er altså en tendens til, at unge på 16-19 år er mere tilbøjelige til at anvende de sociale medier end de ældre aldersgrupper.

I forhold til de metodiske styrker og svagheder er styrken fra figuren antallet af respondenter, der gør det muligt at udlede generelle tendenser om unges adfærd på sociale medier – her er generaliserbarheden altså høj.

Dog er jeg opmærksom på, at figuren kun viser svar fra unge, der bruger sociale medier mindst én gang om ugen. Ergo, figuren kan ikke sige noget generelt om alle unge. Jeg bemærker også, at de unge bliver spurgt, hvilke medier de bruger mindst én gang om dagen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her