Sociale medier og identitetsdannelse | 10 i karakter

Indledning
Sociale medier er en nogenlunde ny ting i det senmoderne samfund, men det har dog en del magt alligevel. Sociale medier er praktiske, men dens praktiske anvendelse er absolut ligegyldig i forhold til den skade, det forvolder.

Skaden kommer fra den afhængighed, som sociale medier skaber. I dag ryger vi ”ikke” længere, til gengæld er vi afhængig af det endnu stærkere narkotikum ”anerkendelse” og følelsen af at være ”med”.

Indholdsfortegnelse
Indledning:
Bilag C1:
- Bilag C1 - Figur 1
- Bilag C1 - Figur 2
- Bilag C1 - Figur 3
Bilag C2
Bilag C3
Bilag C4 og C5

Uddrag
Figur 3 af giver os et indblik i, hvad unge mellem 12 og 18 år laver på sociale medier, og hvor ofte de gør det.

Figuren kan bruges til at sige noget om unges adfærd på de sociale platforme. Specielt kan det ses, at unge især læser opdateringer: næsten 90% af de unge læser opdateringer dagligt.

Det kan også̊ ses, at unge i høj grad svarer, kommenterer eller liker, da 70% gør dette dagligt, og 50% gør det mere end en gang om dagen.

Herefter skriver mellem 40-50% opdateringer og uploader billeder eller video dagligt eller ugentligt.

Under figuren kan man læse i noter at besvarelserne som figuren bygger på, er indsamlet over internettet, hvilket kan gå imod repræsentativiteten og faktisk være et problem

da folk kan svare flere gange på spørgeskemaet og på den måde manipulere med resultatet, og det går jo lidt imod overensstemmelse mellem fordelingen i stikprøven og den population, man ønsker at undersøge.

Selvom den slags undersøgelser er lette at nå ud til mange med og det oftest kun tager et par minutter at svare på, så er der en vis usikkerhed ved den her måde at måle på.

Generaliserbarheden er høj, da figuren har 327 respondenter, der er vægtet, i forhold til køn, alder og region

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu