Socialisering og identitetsdannelse | Noter Samfundsfag

Indledning
I dag skal I arbejde med en række opgaver fra bogen Samfundsfag C. Målet med lektionen er at I først og fremmest skal have styr på de forskellige teoretikere. Så læg fokus på at kunne anvende de forskellige fagbegreber, som de hver især anvender.

Indholdsfortegnelse
Løs følgende opgaver:
- Opgave 8.1: Om socialisering
- Opgave 8.5: Hvilken sociolog?
- Opgave 8.10: Unge og stress
a. Giv et resume af artiklerne
b. Definer hvad stress egentlig er og hvilke konsekvenser, det kan have for det enkelte individ og for samfundet.
c. Kan du genkende billedet af et stressfyldt gymnasie liv?
d. Forklar hvad Ulrick Beck mener med risikobevidsthed, og hvordan det evt. påvirker unges og din egen adfærd i gymnasiet. Inddrag artiklerne i din besvarelse.
e. Både Anthony Giddens og Zygmunt Bauman taler om en stigende polarisering i samfundet og globalt. Hvilken betydning kan det have for unges indsats i uddannelsessystemet?
f. Ulrick Beck bruger begrebet institutionaliseret individualisering. Hvad mener han med det og hvilken betydning kan det have for unges liv?
g. Diskuter hvorvidt unge er blevet mere målrettede i dag og hvilke fordele og ulemper, der kan være for det enkelte individ og for samfundet, hvis unge er blevet mere målrettede.
h. Diskuter om stress er et individuelt problem eller et samfundsproblem.

Uddrag
En række sociologer har forsøgt at beskrive og forklare, hvad der kendetegner informationssamfundet.

De benytter sig ofte af forskellige fagbegreber, der forsøger at indfange særlige tidstypiske udviklingsprocesser eller karakteristika ved samfundet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu