Samarbejdet i EU | International økonomi | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a. Redegør kort for indholdet i og formålet med stabilitets- og vækstpagten.
b. Forklar med inddragelse af forsyningsbalancen, hvad der menes med følgende citat fra bilag 2:
c. Beregn den direkte rente på en spansk og en tysk 10-årig statsobligation ud fra følgende oplysninger om rente og kurs:
- Forklar hvordan den offentlige saldo i de to lande, som fremgår af bilag 1, kan være med til at forklare forskellen i de beregnede renter.

Opgave 2
Analyser på baggrund af bilagene den økonomiske udvikling i Tyskland og Spanien i perioden 2005 - 2010.
- BNP
- Inflation
- Betalingsbalancen
- Arbejdsløshedsprocenten
- Lønstigninger
- Offentligsaldo

Opgave 3
a. Diskuter med udgangspunkt i analysen de to landes fordele og ulemper ved deltagelse i ØMUen og den fælles valuta.
b. Diskuter med udgangspunkt i bilag 7 og 8 om Europagten er tilstrækkelig til at Tyskland og Spanien forsat kan have fælles valuta.

Uddrag
Stabilitets- og vækstpagten blev vedtaget i 1997, som en del af ØMU’en. Formålet med pagten er at fastlægge grænser for de enkelte medlemslandendes offentlige underskud og bruttogæld.

Pagten forhindrer dermed, at de enkelte EU-lande i at misbruge finanspolitikken ved at begrænse landendes muligheder for at føre lempelig finanspolitik.

Dette sikres ved 3 pct. reglen, som fremsætter at de offentlige finanser ikke må overstige 3 pct. af BNP.

Pagten er gældende for alle 28 medlemslande i EU. Det er dog kun de 16 eurolandende der kan pålægges bøder, i tilfælde af disse ikke overholder kravende i pagten.

Et euroland må dog undtagelsesvis overskide grænsen, hvis det rammes af en alvorlig krise, som f.eks. finanskrisen i begyndelsen af 00’erne som medførte at mange EU-lande overtrådte 3 pct. reglen heriblandt Tyskland og Danmark.

---

Det fremgår af bilag 1, at Tyskland befandt sig i lavkonjunktur i 2005, idet landet oplevede lav økonomisk vækst fremstil 2006 og 2007, hvor landet oplevede højkonjunktur indtil finanskrisens indtræffes i 2008.

Finanskrisen medførte at Tyskland igen befandt sig i lavkonjunktur samt oplevede lav negativ vækst i 2009. Tyskland formåede dog allerede i 2010, at komme ud af krisen i en højkonjunktur, med en vækst i BNP på 3,7%.

Spanien oplevede derimod økonomisk vækst, altså højkonjunktur i perioden optil finanskrisen med væksttal på henholdsvis 3,6% i 2005, 4,0% i 2006 og 3,6% i 2007.

Men så kom finanskrisen i 2008, som medførte at Spanien røg ned i en økonomisk krise også kaldt lavkonjunktur med kun et svagt stigende BNP på 0,9%.

Spaniens økonomiske situation blev yderligere forværret i 2009, med et direkte fald i BNP ‘en med -3,7%. Lavkonjunkturen fortsatte frem til 2010 dog med en lille forbedring i den negative vækst til -0,2%.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu