Rynkeby Foods A/S, TITULAR M & La Bonitas | VØ

Indholdsfortegnelse
1.1 (10%)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Rynkeby Foods A/S.
1.2 (10%)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra år 2016 til år 2018.
1.3 (5 %)
Forklar, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018
1.4 (5 %)
Forklar, udviklingen i egenkapitalens forrentning fra år 2016 til 2018.
1.5 (5 %)
Analyser udviklingen i virksomhedens pengestrøm i 2018.
1.5 (4 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Rynkeby Foods A/S primært forventer at anvende fremadrettet.
1.7 (6 %)
Vurder, hvilket værditilbud Rynkeby Foods A/S giver til kunderne.

Opgave 2 – Kalkulation og Indtjening (18%)
2.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for mobilholderen TITULAR M.
2.2 (5 %)
Beregn salgsprisen, hvis dækningsgraden på 40 % skal opnås.
2.3 (4 %)
Vurder, hvor mange mobilholderen TITULAR M, der årligt skal afsættes for, at omkostningerne til markedsføring bliver dækket.
2.4 (4 %)
Forklar, hvordan det vil påvirke dækningsgraden for TITULAR M CARE, hvis forsikringspræmien stiger til 4 % af indkøbsprisen.

Opgave 3 – Virksomhedens Rapportering (18%)

3.1 (5 %)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for året 2018/2019 og en balance for pr. 30.9.2019.
3.2 (5 %)
Udarbejd Egenkapitalopgørelsen pr. 30.9.2019.
3.3 (4%)
Redegør for La Bonitas ejerform og for fordele og ulemper ved formen.
3.4 (4 %)
Forklar, hvordan det har påvirket resultatet og egenkapitalen, at La Bonita har kasseret et stort parti, varer i 2018/19

Opgave 4 – Budgettering (14%)
4.1 (5 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for året 2019.
4.2 (5 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt likviditetsbudget for året 2019.
4.3 (4 %)
Forklar, hvad Krasnapol kan gøre for at forbedre virksomhedens likviditet i 3. kvartal og 4. kvartal 2019.

Uddrag
Nettoomsætningen har været svingende i perioden fra 2016-2018, men faldet på de 7% kan skyldes en mindre volumen. Omsætningens fald kan også været præget af, at virksomheden har været nødt til at lukke en af deres fabrikker.

Vareforbruget er steget samt faldet i takt med omsætningen, hvilket er naturligt, da værdien af den mængde vare som er blevet forbrugt falder og stiger sammen med omsætningen. Når omsætningen stiger, så stiger den værdimængde som der bliver forbrugt også.

De øvrige omkostninger er faldet med 11% fra 2016-2017, som fremkommer af den lukkede fabrik i Sverige, hvilket naturligt giver et fald i øvrige omkostninger. Dog er de øvrige omkostninger igen steget fra 2017-2018 med 62 % fra det foregående år, som giver god mening i forhold til, at de er begyndt at udvide, hvilket giver virksomheden en masse omkostninger.

Deres personaleomkostninger er steget intensivt begge år, hvilket afspejler deres udvidelse. I og med, at virksomheden har åbnet en helt ny fabrik, så kræver det også flere medarbejdere som skal have løn, hvilket giver virksomheden en stigning i personaleomkostninger.

Rynkeby har haft en enorm stigning i deres af- og nedskrivninger. Fra 2016-2017 stiger den med 49%, men fra 2017-2018 stiger den med 1.174%.

Igen har etableringen af nye fabrikker og udvidelser kunne spores tilbage til denne stigning. For at kunne få en juicefabrik til at køre rundt, så har virksomheden brug for en masse maskiner til at gøre det for dem og dem skal der selvfølgelig afskrives på, som så har medført denne enorme stigning.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu