Reduktion af permanganat og oxidation af alkoholer

Indholdsfortegnelse
1. FORMÅL: ....................................................................................................................................... 3
2. TEORI/BAGGRUND INKL. HYPOTESE:......................................................................................... 3
2.1 INTRODUKTION TIL REDOXREAKTIONER: ......................................................................................... 3
2.2 REGLER OM TILDELING AF OXIDATIONSTAL:..................................................................................... 3
2.3 REDUKTION AF KALIUMPERMANGANAT:.......................................................................................... 4
2.4 ALKOHOLER:................................................................................................................................ 6
2.5 OXIDATION AF ALKOHOLER ........................................................................................................... 7
3. APPARATUR/KEMIKALIER: .......................................................................................................... 9
3.1 MATERIALER TIL BRUG VED REDUKTION: ......................................................................................... 9
4. FREMGANGSMÅDE + KVALITATIV INDSAMLING: .................................................................... 10
UDFØRELSE AF REDUKTIONSFORSØG: ................................................................................................ 10
RESULTATER FOR REDUKTION AF PERMANGANAT:............................................................................... 10
UDFØRELSE AF OXIDATIONSFORSØG:..................................................................................................11
RESULTATER FOR OXIDATION AF ALKOHOLER: .................................................................................... 12
5. RESULTATBEHANDLING: .......................................................................................................... 13
6. DISKUSSION HERUNDER FEJLKILDER/USIKKERHED: ............................................................. 14
7. KONKLUSION: ............................................................................................................................ 15
LITTERATURLISTE: ........................................................................................................................ 15

Uddrag
Som gennemgået i teoriafsnittet kan vi via. farveskiftet i opløsningen afgør oxiderbarhed for de tre alkoholer. To farveskift indikerer, at vi har at gøre med den primære alkohol, propan-1-ol, et farveskift indikerer den sekundære alkohol, propan-2-ol, mens en uændret farve i opløsningen indikerer den tertiære alko- hol, 2-methylpropan-2-ol, der ikke er i stand til at blive oxideret.

I det første reagensglas observerede vi, at opløsningen med propan-1-ol gennemgik to farveskift: først til grøn, og derefter til brun. Ud fra denne observation kunne vi konstatere, at opløsningen indeholdte den primære alkohol, som altså blev oxideret to gange.

Den grønne farve i opløsningen dannes, når MnO4-(aq) bliver reduceret til MnO42-(aq), mens propan-1-ol bliver oxideret til et aldehyd (propanal).

Kort tid efter så vi, at opløsningen fik et brunt bundfald, hvilket kan forklares ud fra MnO42-(aq), der bliver reduceret til MnO2(s), og aldehyden, som bliver oxideret til en carboxylsyre (propansyre).

I det andet reagensglas så vi, at opløsningen med propan-2-ol dannede et farveskift: nemlig det grønne. Ud fra dette kunne vi være sikre på, at opløsningen indeholdte den sekundære alkohol, som blev oxideret en gang. Farveskiftet kan forklares, da MnO4-(aq), bliver reduceret til MnO42(aq), mens propan-2-ol bliver oxideret til en keton (propanon).

I det tredje reagensglas observerede vi, at opløsningen med 2-methylpropan-2-ol ikke dannede noget farveskift, og vi kunne konkludere, at opløsningen indeholdte den tertiære alkohol, idet der ikke skete no- gen oxidation.

Sådan får du adgang til resten af materialet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her