Indholdsfortegnelse
Navngivning af alkoholer
Primære, sekundære og tertiære alkoholer.
Primær alkohol:
Sekundær alkohol:
Tertiær alkohol:
Alkoholers reaktioner
Ethanols polære egenskaber
Fremstilling af ethanol
Gæring af glukose
Industriel fremstilling
Anvendelse af ethanol
Ethanols fysiske og kemiske egenskaber

Uddrag
En alkohol er en organisk forbindelse (organisk kemi) og består derfor, som alle de andre organiskstoffer, bl.a. af carbon (C) og hydrogen (H).

Da en organiskforbindelse er defineret ved at der både indgår carbon og hydrogen i forbindelsen (carbonhydrid), fx alkanen methan dets molekyleformel er netop CH4 og dette er den simpleste alkan. Og dets strukturformel ses nedenfor:

En alkohol består udover af carbon og hydrogen også af en OH-gruppe (hydroxygruppen). OH-gruppen er bundet til C-atomet med en kovalent binding

man kalder hydroxygruppen for den funktionelle gruppe, og det er denne OH-gruppe som bestemmer molekylets kemiske egenskaber.

Et eksempel på en alkohol er den simpleste alkohol methanol (træsprit), som har molekyleformlen CH3OH og dets strukturformel ser ud som følgende:

Det ses at OH-gruppen er bundet til et C-atom på enden, derfor er det en primær alkohol, men mere om det senere.
Navngivning af alkoholer

Når man skal bestemme en alkohols navn, så er der nogle bestemte regler man skal følge, ligesom med afstemning af en redoxreaktion, eller navngivning af en alkan.

Først skal man finde molekylets længste carbonkæde, som indeholder C-atomet med hydroxygruppen (OH-gruppen), og bestemme navnet på den tilsvarende alkan, navnene på de ti første ligekædede alkaner ses nedenfor:

Når man så har gjort det, så skal C-atomerne i carbonkæden nummereres så C-atomet med hydroxygruppen får lavest muligt nummer.
Herefter tilføjes nummeret på C-atomet med hydroxygruppen samt endelsen –ol til alkannavnet.

Hvis der er en forgrening angives sidekædernes placering og navne i alfabetisk rækkefølge forrest i navnet. Hvis der er to, tre, fire eller flere ens sidegrupper bundet til carbonkæden, så angives de med forstavelserne di, tri, tetra osv.

Herunder ses et par eksempler på navngivning:
Vi anvender de overstående regler, og navngiver overstående strukturformel.

Den længste kæde med OH-gruppen er på 2 C-atomer, og da der ikke er nogen sideforgreninger, så tager vi ethan, og sætter ol på som endelse, så overstående strukturformel hedder ethanol.

Eksempel 2:
Herunder ses en sammentrukket strukturformel. CH3-C(CH3)2-CH2-CHOH-CH2CH3