Problemformulering
Med udgangspunkt i det vedlagt bilagsmateriale ønskes det undersøgt, hvad grunden er til, at nogle unge finder vejen ind i radikalisering samt hvordan dette kan forebygges. Hvilke fordele og ulemper kan der være forbundet med forskellige forebyggende indsatser?

Indholdsfortegnelse
Problemformulering
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3

Analyse
- Top-down / bottom-up - fase modeller
- Fordomme
- Gruppepolarisering og gruppepres
- Omsorgssvigt
- Forebyggelsesstrategier
- Diskussion
- Konklusion

Uddrag
Top-down og bottom-up er fasemodeller brugt af PET og NYPD. De bliver brugt for at få sat en stopper for radikalisering tidligt, og dermed at ingen kommer til skade ved eventuelt terror og/eller udrejsning til syrien.

Top-down modellen bliver brugt af PET. Top-down tager afsæt i, at stærke ideologier eller personer bevidst opsøger eller udnytter passive svage individer, der på grund af manglede sociale relationer, selvværd og anerkendelse.

Bottom-up modellen bliver brugt af NYPD. Bottom-up lægger vægten på, at initiativet i radikaliseringen ikke kommer “ovenfra”, men udgår fra de unge selv, der aktivt opsøger radikale miljøer.