Indholdsfortegnelse
1. Redegør for Lewis Rambos og Charles Glocks teorier (1 side)

2. Analyser ved hjælp teorierne hvilket områder teorierne har ret og på hvilke områder teorierne ikke har ret, som empiri skal bruges Omar El-Hussein eller Victor Kristensen og/eller Blekingegadebanden. (2-3 sider)

3. Vurder om højreradikalisering på nogen måder adskiller sig fra jihad eller venstre-radikalisering og hvad man generelt kan gøre ved radikalisering på gruppe og samfundsniveau. (2-3 sider)

Uddrag
Charles Glock er en amerikansk sociolog, der har hjulpet med at formulere og finde frem til deprivation teorierne. De seks nedenstående former for deprivation kan føre til en ændring af religion, og derefter terrorisme.

1. Økonomisk deprivation – når der er pengeproblemer, mangel på penge.

2. Social deprivation – manglende accept fra samfundet, man kan føle sig udenfor, eller ensom. Man mangler et sted hvor man kan “føle sig hjemme”, og man er sjældent tilpas i sociale situationer.

3. Organisk deprivation – Når man lider af et handicap, eller lider af en form for sygdom, der gør dig svagere end den almene borger.

4. Etisk deprivation - Når man har nogle andre værdier, end hvad samfundet som helhed står for.

5. Psykisk deprivation - Når personen har psykiske problemer, og derfor begynder at tænke over hvad meningen med livet er.

6. Eksistentiel deprivation - Man mangler svar på spørgsmålet om livets mening og betydning.

Den amerikanske professor i psykologi og religion, Lewis R. Rambo, kommer med en nyere tilgang til hvorfor nogle ender med omvendelse.

1. Kontekst
2. Krise
3. Søgen
4. Møde
5. Interaktion
6. forpligtelse
7. Konsekvens

Begge teorier kunne godt minde lidt om hinanden. der er en form for krise i begge.

Personen der ender med omvendelse, føler sig tit ude af samfundet, eller mangler et fællesskab hvor de kan høre til. Derfor søger de efter noget, hvilket kan ende med at være religion.