Opgavebeskrivelse
Hvordan kan radikalisering og terrorisme forebygges?

1. Redegør for psykologisk teori, der kan forklare, hvorfor nogle unge i deres søgen efter identitet tiltrækkes af radikaliserede miljøer.

2. På baggrund af relevant psykologisk teori, ønskes en analyse af dokumentaren ”Victors hellige krig”, (TV2: 2016)

3. Diskuter med inddragelse af analysen af ” Victors hellige krig”, hvordan man politisk kan forebygge, at unge mennesker radikaliseres og begår terrorhandlinger.

Indledning
Terrorisme og radikalisering blev for alvor bragt på banen efter terrorangrebet på de to tvillingetårne i New York, den 11. september 2001.

I Danmark er terrorisme er en utraditionel form for politisk deltagelse, der ikke tolereres af hverken borgere eller lovgivning.

Mange af personer, der begår terror, har været udsat for en radikaliseringsproces, der har påvirket individets identitet.

Terrorisme udgør en markant fare i samfundet, og derfor er bekæmpelsen af radikalisering et både relevant og vigtigt emne, i en kamp for at skabe trygge rammer for den danske befolkning.

I denne opgave redegøres der for relevant psykologisk teori, der kan forklare, hvorfor nogle unge i deres søgen efter identitet tiltrækkes af radikale miljøer.

Dokumentaren ”Victors hellige krig” vil analyseres på baggrund af relevant beskrevet psykologisk teori. Herunder vil dokumentarens formidling af radikalisering og terrorisme diskuteres med fokus på politisk forebyggelse af radikalisering.

Denne forebyggelse vil indeholde relevant materiale, der tilsammen vil give et klart bud på en optimal forebyggelse af radikalisering og terror.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Psykologisk redegørelse af unges tiltrækning af radikaliserede miljøer
Psykologisk analyse af dokumentaren ”Victors hellige krig”
Diskussion om politisk forebyggelse af radikalisering hos unge
Hvordan undgår det danske samfund, at unge mennesker radikaliseres og begår terrorhandlinger?
Konklusion
Hvordan kan radikalisering og terrorisme forebygges?
Litteraturliste
Links/Artikler
Bøger
Videomateriale
Statistik
Bilag

Uddrag
Angrebet på Krudttønden den 14. februar 2015, hvor to personer blev dræbt, er siden hen blevet kaldt det værste angreb på dansk jord i nyere tid.

En terroraktion der blev begået af den 22-årige terrorist, Omar Abdel Hamid El-Hussein. Han var efter sigende i stigende grad blev radikaliseret, mens han sad fængslet for en anden forbrydelse i et dansk fængsel.

I Danmark ses tre former for radikalisering af unge: Islamisk Radikalisering, Højre radikalisering og Venstreradikalisering. Forskellen på disse er de ekstremistiske miljøer, men fælles for dem alle er radikaliseringsprocessen.

At blive radikaliseret er et begreb der dækker over en længere psykologisk proces som en person gennemgår, oftest på grund af påvirkning fra personer eller større grupper.

I denne proces vendes personens syn til mere og mere at se tingene fra en lukket synsvinkel, personen bliver indoktrineret og ureflekterede og meget rigid i sine synspunkter.

Dette gør, at personen i højere grad begynder at acceptere udemokratiske og voldlige midler i en kamp for at forklare og løse subjektive problemer i samfundet.

Personen vil i denne proces blive fanatisk og ekstrem, og bevæge sig fra at være en almindelig borger med almindelig interesse i politisk og ideologier, til at blive mere og mere radikal.

Dette kan ske på baggrund af enten politisk, ideologisk eller religiøs interesse, og kan i sidste ende blive så ekstremt at personen vælger at begå terror.

En radikaliseret persons tankegang indebærer en manglende respekt og tolerance for andre menneskers synspunkter og rettigheder.

Dette betyder blandt andet at en radikaliseret person kan ændre personlighed og se sig selv som ufejlbarlig, fordi personen er blevet gjort blind over for sandheden og virkelighedens videnskab.

De unge bliver i stigende grad rekrutteret via internettet, som er en vigtig bestanddel af radikaliseringsprocessen fordi mange af de unge bevæger sig mod ekstremismen på hjemmesider der lovpriser jihad og terror.

Rekrutteringen sker ved brug af hvervning, hvor radikale grupper lokker unge tilhængere til ved at benytte vellydende og let relaterbare slogans.

Dette fungerer for de unge som en alternativ ideologi til det bestående samfund, og kan give mere mening hos den enkelte person, som ofte ikke selv er opmærksom på hvervningen.

De radikale grupper udnytter især de unges sårbarhed og sociale position, ved at vise omsorg og interesse.

Dette virker tillidsskabende hos de unge, og der kan gradvist opbygges et stærkt personligt bånd mellem de to parter, som styrker den unges relation til den nye ideologi.

Derudover skabes der en usædvanlig god stemning, hvor modparten benytter ”love bombing” som et middel, der indebærer en udvisning af enorm venlighed.

Gennem det nye fællesskab, kan gruppen via psykologisk tilgang ændre personens standpunkt og holdninger, selvom det måske går strit imod personens tidligere værdier og holdninger.

Den markante kontrast mellem det daværende liv og livet i den nye sekt kan ofte beskrives som en åbenbaring og starten på et nyt liv.