Racismens Udvikling | DHO | 12 i Karakter

Opgavebeskrivelse
Først vil jeg redegøre for den danske opfattelse af såkaldte negere i starten af det 20. år- hundrede. Dernæst vil jeg analysere og fortolke ”Negren” med fokus på fremstillingen af fremmede etniciteter.

Både den danskfaglige og den historiefaglige metode, vil blive an- vendt i denne analyse. Herefter vil jeg diskutere, hvordan præsentationen af ”Negere” har ændret sig de sidste 120 år.

Afslutningsvis, vil jeg forsøge at fremstille en konklusion på den overordnede problemstilling nemlig: ”Hvordan har diskursen omkring andre etnicite- ter udviklet sig i Danmark?”

Indledning
Racisme har altid eksisteret, men racismen har også udviklet sig meget. De sidste 120 år er der især sket meget i forhold til den danske opfattelse af andre racer.

Dengang mente dan- skerne og europæerne i det hele taget, at sorte mennesker var ligesom dyr, hvor vi faktuelt set i dag ved, at de er lige så meget mennesker som folk uden kulørt hudfarve.

I dag virker gamle beskrivelser om sorte direkte umenneskelige og hensynsløse, også selvom de var skre- vet af anerkendte danske forfattere.

Gennem hele opgaven bliver ordet ”neger” brugt ad- skillige gange for at beskrive en person af afrikansk afstamning. Dette ord bruges kun, fordi det passer godt sammen med opgavens historiske kontekst.

Indholdsfortegnelse
Indledning 1
- Opgaveformulering 1
Redegørelse 1
Analyse 2
Diskussion 5
Konklusion 6
Litteraturliste 7

Uddrag
De fleste danskere fik dog infor- mationer om fremmede kulturer i skoleundervisningen. Kun 10% af skolebørnene havde om- kring år 1900 problemer ved at læse idét de gik ud af skolen.4 Derfor var der rigtig mange danskere der havde mulighed for at følge med i aviser.

Herudover var undervisningsmateri- alet i skolen fyldt med racebeskrivelser. I en af de bøger, skolebørnene blev undervist i kan man b.la. læse:

”Negerracen staar på det laveste Dannelsestrin, og dens Sprog er meget ufuldkomment” 5 Disse amoralske beskrivelser oplevede danskerne altså fra barnsben.

Dette racistiske undervisningsmateriale udspringer af, at man dengang mente, man havde viden- skabeligt belæg for, at sorte var mindre dannede og havde en lavere intelligens.

Vi kan derfor, sagtens konkludere i dag at gamle bibliografier fremstår racistiske, men i datidens videnskab troede man, at den hvide mand stod mange dannelsestrin over den sorte.6

I børnenes tegneserier kan man også finde tegn på nedladenhed over sorte. F.eks. ses det i Tintin i Congo, hvordan sorte bliver karakteriseret med meget lille intellekt og store fyldige røde læber.7

I denne bog viser Tintin, hvordan de sorte skal styres og, at de uden den hvide, diktatoriske mand er fortabte. De afrikanske børn bliver i bogen fremstillet utroligt dumme specielt matematisk.

Eksempelvis kan ingen af de sorte børn i bogen besvare spørgsmålet, ”hvad er 2+2?”. Dette stemmer overens med beskrivelsen af negeren fra Salmonsens Kon- versationsleksikon, der også fremstillede de sorte som dårlige til tal.

Tintin i Congo er yderst relevant til at vise opfattelsen af negeren, eftersom det europæiske synspunkt på dette folk forblev næsten uændret fra 1900 til 1950.8

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu