Plantebaseret kost | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1. Karakteriser målgruppen for plantebaseret kost. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusive mellemrum. Inddrag bilag 7.

2. Analyser 2-3 relevante faktorer i omverdenen, der påvirker virksomhederne på det danske marked for plantebaseret kost.

3. Analyser Naturli foods anvendelse af produktparameteren - inddrag bilag 1, 2 og 5.

Uddrag
En målgruppe er defineret ved den gruppe mennesker, som den enkelte virksomhed har valgt at rette sit marketingmix mod. Marketing mixet er en kombination af de fire P’er, nemlig produkt, pris, promotion og distribution.

Målgruppen og dermed kunderne for plantebaseret kost befinder sig hovedsageligt på B2C-markedet. Dette betyder, at virksomhederne sælger direkte til slutforbrugeren.

Den omtalte målgruppe vil primært bestå af laktoseintolerante, klimabevidste samt veganere. Den største del af forbrugerne vil dog være veganerne.

”En veganer er en person som af etiske grunde har valgt udelukkende at indtage vegetabilske fødevarer, og som derfor søger ikke-animalske alternativer…”, sådan skildres en veganer i bilag 2 .

Jeg har på baggrund af dette valgt, at tage udgangspunkt i netop dem. Vi kan inddele befolkningen i forskellige værdisegmenter ved hjælp af Minerva-modellen.

Målgruppen for plantebaseret kost vil således befinde sig i det grønne segment. Denne befolkningsgruppe karakteriseres bl.a. ved at være veluddannede, kulturelle og samfundsengagerede.

Desuden, har de typisk stort fokus på miljøet. De kulturelle værdier samt de psykologiske baggrundsforhold er således også betydningsfulde.

Disse personer vægter følgende tre værdier højt: ”Klima, natur og fælles fremtid” . Målgruppen vil ifølge Maslows behovspyramide være motiveret af både selvrealiserings- og egobehovet.

Deres valg af madvarer viser både dem selv, men også deres omverden, at de gerne vil gøre en forskel, idet at de er mere miljøvenlige. Det kan argumenteres for, at det fysiske behov også spiller ind, da produkttypen er fødevarer.

Som nævnt tidligere vil målgruppen for plantebaseret kost gerne skille sig ud, og bidrage til en mere klimavenlig hverdag.

Det er derfor hovedsageligt snob-motivet som er i spil. ”Plantebaserede madvarer er det nye sort”, sådan siger trendforskeren Anne-Sophie Lahme Helmer .

Veganere baner således vejen frem for fremtidige livstilsændringer. Idet, kan man sige, at band-wagon-motivet også gør sig gældende, da den plantebaseret kost er blevet en såkaldt ”trend”.

Valgkriterierne for målgruppen vil både rumme de personlige- og sociale kriterier. Forbrugerens selvopfattelse forstærkes samtidigt, da de føler at de gør noget godt for klimaet. Endvidere

kan målgruppen også karakteriseres ud fra segmenteringskriterierne. Alder, livsstil og værdier vil her være essentielle.

Den typiske forbruger vil befinde sig i aldersgruppen 16-50 år, leve en moderne og nutidig livsstil med omtanke for jorden og omverdenen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu