Indledning
At have en plan, er en god ide. En plan over ens eget liv. En plan over hvad man vil med sit liv. Ofte er det første man tænker over, et sted at bo, et sted hvor man skal vokse op eller et sted hvor man skal leve resten af sit liv.

Det vigtigste er bare, at man er glad og tilfreds med de omgivelser og det miljø man lever i. Stedets betydning har som regel meget at sige om hvordan man er som person og hvordan man udvikler sig, fx kan det have meget at sige, hvor du som barn vokser op, i forhold til hvordan du bliver som menneske i dit voksne liv.

Dette er emnet i uddraget af romanen ”Planen” af Morten Pape.

Titlen på uddraget af romanen hedder Planen, den er skrevet af Morten Pape. Den er skrevet i år 2015.

Uddrag
Teksten har en jegfortæller. Det kan man fx se i sætningen ”Jeg vil på et tidspunkt, måske allerede i morgen, foreslå min mor at jeg også skifter skole.

Det kan jeg jo lige så godt, nu hvor vi flytter” (Side 98, linje 31-32). Jegfortælleren i uddraget, virker som en troværdig jegfortæller. Det gør at vi føler at vi bliver taget med i teksten, og det gør teksten mere spændende.

Synsvinklen i uddraget er indre og bundet til hovedpersonen Morten, det er den fordi at alt i teksten ses udfra hans synspunkt. Det er derfor hans vurderinger og hans oplevelser, som vi får at vide i teksten.

Måden der fortælles på gør at vi lever os mere ind i selve teksten, vi får medfølelse med fortælleren i teksten. Teksten fortælles i nutid.

Nutidsformen for os til at ville læse videre og det giver os følelsen af at det er noget der sker lige her og nu, at vi er en del af historien, som om vi står på sidelinjen og betragter noget der sker lige nu og her.