Opgavebeskrivelse
1. Start med en kvote fra prologen, hvor Pape bruger allegori /billedsprog)
2. kom nærmere ind på hans brug af billedsprog i første afsnit med beskrivelsen af Planen, og evt. andre stilistiske virkemidler.
3. Fortolkningshypotese
4. (Selve analysen - Komposition
5. Miljøkarakteristik: Fysisk, socialt
6. Personkarakteristik: Jeget, vikaren
7. Sprog og stil: Ordklasser, ordvalg, sproglige billeder)
8. (Fortolkningen - En fortælling om et barn, der vokser op i et utrygt og dysfunktionelt miljø (indledning, første døde mand, handel med narko osv.)
9. En fortælling om et barn, der er isoleret og som higer efter de voksnes omsorg (episoden på toilettet, briller der flækker)
10. Forfatterens holdning er, at "Planen" ikke et trygt sted for børn at vokse op (Fokus på indledning)
11. Forfatter og fortæller er den samme (autofiktion) = skaber sympati for jeget og autentisk læseoplevelse)

Indledning
I prologen fra Morten Papes roman ”Planen”(2015), bliver vi introduceret til et ”jeg”, som vi til sidst finder ud af, er hr.

Pape ham selv: ”Jeg åbner øjnene til en tom skolegård og klasselærer Bahnsen der stikker hovedet ud af døren og er rasende over, at jeg ikke er mødt ind i klassen til hendes time. Så̊ er det nu, hr. Pape!"2

Der er derfor tale om genren autofiktion, hvilket kan karakteriseres ved at være en mellemting mellem den klassiske selvbiografi og den skønlitterære roman. Denne genre bidrager til skabelsen af sympati for jeg’et og giver en autentisk læseoplevelse.

Uddrag
For virkelig at fremhæve og vise substantivernes denotation og betydning i teksten, gør Pape i visse tilfælde stor brug af en række adjektiver, som beskriver, hvordan substantiverne skal opfattes som.

F.eks. "hullede parkeringspladser", "ujævne fortove og stier". På denne måde, gennem brug af adjektiver, skabes en opfattelse af, at Planen er et socialt belastet sted.

Ved sammenligningen kommer asfalten til at ligne ”tykke hudlapper”, som er forsøgt surret sammen. Sammenligningen efterlader læseren med en fornemmelse af den ulykke og smerte, som boligkvarteret bærer nag af.

I et andet eksempel: ” Betonens mange tusinde småsten ligner pupillerne på en hær af forstenede edderkopper der stirrer på en indtil man ikke tør kigge længere af frygt for at de blinker tilbage.”

5 efterlader forfatteren læseren med et indtryk af, at Planen er et uhyggeligt sted med mange predatorer (edderkopper)

som altid holder øje med ens bevægelser og færden. I denne ghetto skal man ikke kigge på de forkerte i for lang tid, før man kan forvente ballade.

Ved hjælp af en række substantiver fortsætter forfatteren dernæst med at introducere os for de personer, som færdes i ”Planen”.

F.eks.” Bagerens", "skolebørn", "drankernes", "pakistaner", "zombieflok", "Fulderikker", "junkier", "bistandsklienter", "gutter", "alkoholiker"3.

Denne måde at introducere læseren for personerne på, tvinger læseren til selv at fortolke betydningen og selve denotationen.