Indledning
”Blege kartofler som jeg er i undertal. Der er flere tørklæder end tylskørter, og der synges mere arabisk i krogene end Halfdan Rasmussen ved hinkebanen. De voksne siger at det er fordi vi går på en skole der ligger midt i en ghetto.

” Dette citat stammer fra Morten Papes velkendte roman Planen. I romanen Planen beskriver Pape det fysiske og sociale miljø, han voksede op i på ”Lorteøen Amager”.

Hans beskrivelser af miljøet er langt fra idylliske, dette ses især, da han beskriver hvordan hovedstadsområdet førhen opmagasinerede deres lort og affald på disse kanter; ”For mange år siden blev hovedstadens lort og affald opmagasineret på disse kanter. Lorteøen Amager var dér hvor man kunne gemme det grimme væk.

Uddrag
I anden del gives der et indtryk af, at jeget ikke er en særlig stor del af fællesskabet, hverken i klassen eller ude i skolegården. Jeget beskriver hvordan ham og Thomas - en anden dreng, der minder og jeget, bliver kaldt for ”boldmongolerne”, fordi de ikke kan finde ud af noget; ”Og så er der Thomas og mig.

Vi bliver kaldt for boldmongolerne. Vi duer kun til at stå på mål, til at stå i vejen, og ikke en gang det er vi gode nok til.”, dette er et tydeligt eksempel på, at de to ikke er en stor del af fællesskabet på fodboldbanen i skolegården.

Derudover ender jeget med at få fodbolden i hovedet og mister det ene brilleglas, som han heldigvis ender med at finde igen.

Jeget skynder jeg ned på det ellers uhumske toilet, men ender faktisk med at finde en smule ro inde på toilettet; ”For første gang opdager jeg hvor rart det er at være alene herinde.

Resten af verden kan køre af sig selv, passere gaden så tosset den vil, så længe den ikke får øje på mig.”. Ud fra dette får kan man også se at tekstens jeg har en mangel på selvværd, da han langt hellere vil være alene på skolens toiletter, end sammen med alle de andre, der er gode til fodbold.

Derudover kommer den manglende selvværd også til udtryk da jeget kigger sig selv i spejlet; ”Når jeg kigger på mit spejlbillede, ser jeg en dreng, jeg ikke har lyst til at være.