Indledning
”Slaget” er et uddrag af romanen ” Guds bedste børn” skrevet af Morten Pape i 2018. Det er en fiktions tekst, som bygger på en sand forbrydelse begået i en lejlighedsopgang tilbage i 2008

hvor en ung dreng med indvandrebaggrund blev dræbt i hvad man dengang anså som et umotiveret drab, men sagen satte spørgsmålstegn ved om hvor vidt der var tale om en koldblodig hadforbrydelse.

Dette er netop også den overordnede problemstilling, som bliver fremført i teksten, men igennem en fiktiv fremstilling.

Romanuddraget omhandler de to bedste venner Jamil og Zeki , som begge to har en indvandre baggrund, og da Zeki bliver overfaldet i en opgang

bliver Jamil tvunget til at se på imens hans bedste ven bliver tæsket ihjel med køller. Teksten er skrevet igennem en 3.personsfortæller hvilket får læseren til at føle sig tilstede og som en flue på væggen.

Uddrag
Uddragets genre bæger meget præg af at være en dramatisering af drabet, mens teksten også tager os helt tæt på Jamil, da han sidder ansigt til ansigt med Zekis mordere i retslokalet.

Teksten lægger meget vægt på de sproglige virkemidler, som er med til at skabe en forståelse for hvilken type forbrydelse der er tale om dette ses tydeligt i teksten da Jamil gengiver forbrydelsen i retten hvor Zekis indvandre bagrund bliver fremført, som motiv for forbrydelsen.

I retssalen fortæller Jamil at hans bedste ven blev dræbt ”Fordi han var et perkersvin, siger han.” det er her vi begynder at se hvordan sproget i novellen sætter fokus på racisme og had

dermed også den overordnede problemstilling, som Morten Pape fremfører igennem hans literærer værk. Romanuddraget er meget detaljeret, derfor får man som læser en fornemmelse af at være en flue på væggen.

Handlingen foregår i retslokalet, men der bliver gjort meget brug af flashbacks, som er med til at informere læseren om de tidligere begivenheder, der danner grundlag for teksten.

Det fremgår også af teksten at overfaldet blev begået af to fætre , som under overfaldet kom med racistiske udtagelser

som ”skal du smage battet, dit perkersvin” hvilket er med til at fremfører en politiske agenda, som ligger bag romanuddraget.

Vi kommer meget tæt på Jamil igennem flashbacks hvor forfatteren sætter stort fokus på de indre følelser i Jamil eftersom at vi igennem indledningen til teksten bliver klar over at lyden af sirener er noget Jamil i vant til men at han denne gang bliver stående og føler sig beroliget over at hører dem.

Det skyldes den choktilstand Jamil er i efter overfaldet, og senere i teksten husker han også tilbage på hvordan ”Hans fingre lugter stadig af tomatsovs og krydderier efter at han måtte pille maden ud af Zekis mund.”

Dette er en detaljeret beskrivelse af hvad Jamil gennemgik den dag i opgangen, da han forsøgte at redde hans bedste ven Zeki.