Problemformulering
- Først vil vi redegøre for virksomheden, Peter Larsen Kaffe, samt redegøre for, hvilket marked de befinder sig på.

Dernæst vil vi på baggrund af ovenstående beskrivelse, analysere virksomheden og dens relevante udfordringer.

Til sidst vil vi vurdere, hvilke ændringer Peter Larsen Kaffe bør foretage med henblik på en fortsat eksistens samt foretage en vurdering af branchen, herunder Peter Larsen Kaffes fremtidsmuligheder.

Indholdsfortegnelse
Problemformulering:
Spørgsmål
1. Find de nyeste informationer om Peter Larsen Kaffe, som er relevante for afsætning

2. Udarbejd en karakteristik af virksomheden Peter Larsen Kaffe

3. Beskriv med flest muligt afsætnings-begreber det marked som Peter Larsen Kaffe er på.

4. På baggrund af jeres viden om virksomheden bedes I udvælge en udfordring for virksomheden. Argumenter for, hvorfor netop denne udfordring er relevant at kigge nærmere på.

5. Forklar, hvilke model(ler) I vil benytte til at analysere udfordringen og hvorfor I vil bruge den/dem

6. Foretag en grundig analyse af den valgte udfordring vha. valgte model(ler)

7. På baggrund af ovenstående analyse, skal I nu vurdere, hvilke ændringer Peter Larsen Kaffe kan/bør foretage .

8. Kortlæg, hvilke psykologiske forhold Peter Larsen kaffe bør overveje i forbindelse med en reklamekampagne i foråret.

9. Med udgangspunkt i en brancheanalyse bedes I vurdere hvor attraktiv kaffebranchen er at komme ind i for en aktør, der overvejer at gå ind i branchen.

10. Kortlæg købsadfærden på de markeder som Peter Larsen Kaffe henvender sig til.

11. Mhp. at kortlægge, hvilke kernekompetencer Peter Larsen har, bedes I udarbejde en værdikædeanalyse for Peter Larsen Kaffe.

12. Hvilke kompetencer (kompetenceblomsten) har I været igennem ved at arbejde med denne opgave?

13. Evt. inddragelse af styrker og svagheder af modeller.
- Figur 1: Direkte og indirekte distribution på B2C - eller B2B-markedet. Fundet via Afsætnings lærebog A2, kap. 24 under Praxis - benyttet i spørgsmål 3:

- Figur 2: Omverdensmodellen. Adapteret via Afsætnings lærebog A2, kap 24 under Praxis:

- Figur 3: Minerva-modellen. Adapteret via Afsætnings lærebog A1, kap. 18 under Praxis

- Figur 4: Brancheanalyse - Porters Five Forces - Adapteret via Afsætnings lærebog A1, kapitel 14 under Praxis.

- Figur 5. Vurdering af den danske kaffebranche med egen tilvirkning, men med udgangspunkt i figur 14.12 fra Afsætningslærebogen A1, kapitel 14.

- Figur 6: B2B-markedets karakteristika - Adapteret via Afsætnings lærebog A1, kapitel 11 under Praxis.

- Figur 7: Værdikæden - Adapteret via Afsætnings lærebog A1, kapitel 6 under Praxis.

Uddrag
Spørgsmål
1. Find de nyeste informationer om Peter Larsen Kaffe, som er relevante for afsætning

Ifølge det norske medie E24 så stiger råkaffe, og det mærkes især hos Peter Larsen Kaffe, hvilket kommunikations- og udviklingschefen også nævner.

Dette har en betydning for deres marketing mix i form af et prissegmentet. Hvis råkaffen stiger, så må man formode at Peter Larsen Kaffe også sætter deres priser op for at få det samme overskud.

Disse prisændringer vil ikke påvirke deres loyale kunder, men dog påvirker det deres latente marked og konkurrenternes markedsandel.

2. Udarbejd en karakteristik af virksomheden Peter Larsen Kaffe
Peter Larsen Kaffe A/S er en dansk handelsvirksomhed og produktionsvirksomhed, som blev grundlagt i 1902.

Virksomheden startede som en detailvirksomhed, som importerede kaffe og videresolgte det til forskellige købmænd og brugsforeninger.

I 1972 startede virksomheden med at sælge deres egen kaffe, som dog stadig bliver importeret. Senere hen har de startet deres egen produktion i Viborg, hvor de fremstiller deres egen te.

Virksomhedens vision er i dag at have fokus på bæredygtighed og innovation. I dag har virksomheden fokus på at sælge til detailhandlen, specialbutikker samt salg ved festivaler og events.

Virksomheden befinder sig hovedsageligt på B2B-markedet, både i Danmark, Grønland, Færøerne og Island.

Når man ser på virksomhedens økonomiske situation lavede virksomheden en omsætning på 38,5 mio og et overskud på 8,5 mio kr. i 2019/20.

3. Beskriv med flest muligt afsætnings-begreber det marked som Peter Larsen Kaffe er på.

Peter Larsen Kaffe befinder sig primært på B2B- markedet, hvor de distribuerer via mellemhandlere såsom Coop, nemlig.com osv.

Dermed er der et mellemled mellem producenten (Peter Larsen Kaffe) og kunden. Derfor ses det også, at virksomheden benytter sig af indirekte distribution, som vist ved nedenstående figur.

Her benytter virksomheden sig af vejen: Producent - Detailhandlere - Kunde på B2C-markedet. Derudover har Peter Larsen Kaffe også en interne webshop, hvor kunden direkte kan handle.

Derfor benytter de sig også delvist af indirekte distribution, der går direkte fra producenten til kunden på B2C- markedet.

Begge distributionsformer ender på B2C-markedet, hvor konsumenterne her få den mængde, de efterspørger, i stedet for de langt større mængder, som der oftest er på B2B-markedet.

Figur 1: Direkte og indirekte distribution på B2C - eller B2B-markedet. Adapteret via Afsætnings lærebog A2, kap. 24 under Praxis

Dog ses det, at deres primære distribution foregår via indirekte distribution ved Producent- detailhandler - kunde. Derudover opererer Peter Larsen Kaffe generelt også på kaffemarkedet, som beskrives nærmere via Porter´s Five Forces i spørgsmål 9.

4. På baggrund af jeres viden om virksomheden bedes I udvælge en udfordring for virksomheden. Argumenter for, hvorfor netop denne udfordring er relevant at kigge nærmere på.

Virksomhedens første udfordring er i forbindelse med, at de får importeret alt deres kaffe, og det har i corona tiden bevist, at det kan have store udfordringer hvis varerne ikke kan leveres, hvilket medfører store udfordringer i deres forsyningskæde.

I den forbindelse kan man tilføje, at virksomheden også har været påvirket af, at deres distributionskanaler også har været ramt af nedlukningen af coronakrisen. Dette gælder eksempelvis festivaler, cafée og restauranter.

Dette har bl.a. haft økonomiske konsekvenser for virksomheden, idet deres primære marked netop er B2B-salg.

5. Forklar, hvilke model(ler) I vil benytte til at analysere udfordringen og hvorfor I vil bruge den/dem

Ved udfordringen vil vi både kigge på værdikæden og omverdensmodellen. Ved at bruge disse to modeller får vi både analyseret udfordringen internt og eksternt.