Indholdsfortegnelse
karakteriser firmaet
Markedsanalyse for filterkaffe og instant kaffe
Vælg og beskriv kort et problem/en mulighed i teksten
Konkurrencetrekanten
Pest-modellen
SWOT-analyse

Uddrag
Efter oplysninger fra kaffeinfo.dk bliver der vist at mænd drikker mere kaffe end kvinder. Statistik mæssigt set så drikker 86% af alle mænd kaffe og procentdelen har været forholdsvis konstant for mænd i lang tid.

Hvis vi derimod kigger på kvinderne, så er det kun 76% af alle kvinder der drikker kaffe, mens deres tal de seneste år har været faldende.

For produktions- og handelsvirksomheden Peter Larsen kaffe er dette både et problem, men også en mulighed for dem, da der stadig er 24% af kvinderne som ikke drikker kaffe.

De har derfor mulighed for at udvide deres marked i Danmark, hvis de kan få vendt nogle af de 24% som ikke drikker kaffe lige så konstant eller aldrig.

Problemet ved dette er også at de reelt set ikke kommer til at kunne få de sidste procenter på begge sider til at skifte, da kaffe ikke er noget som de generelt kan lide.

Men selvom dette problem er forholdsvis lille, så er det bestemt også en stor mulighed for at få flere kunder og mere profit, hvis de kan lukke hullet i den faldende interesse for kaffe på kvindesiden.