Opgave 1-6 | Matematik Stil

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Lineære funktioner

Opgave 2
Finansiel regning

Opgave 3
Eksponentielle modeller

Opgave 4
Deskriptiv Statistik

Opgave 5
Andengradspolynomier

Uddrag
A: Startkapitalen var 12.000,08 kr. og derfor var beløbet hun indsatte de 12.000,08 kr. Jeg brugte tilbageskrivningsformlen som er k_0=k_n/(1+r)^n . Derefter indsatte jeg mine tal i formlen og det bliver så 13518/(1+0,015)^8 ≈12000,08

B: Jeg skal nu finde den nye årlige procentvise rente, derfor så skal jeg bruge rentefodsbestemmelsesformlen som er √(n&k_n/k_0 )-1.

Jeg indsætter nu mine tal så det bliver √(5&14925/13518)-1=〖4975〗^(1/5)/〖4506〗^(1/5) -1≈0,02000049. Herefter ganges det med 100 0,02000049•100≈2,000049. Nu ved vi så at den nye årlige procentvise rente er 2%.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu