Opgave 1-5 | Matematik Opgaver

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Bestem 90%-fraktilen og forklar betydningen af denne fraktil.

Opgave 2
a) Bestem definitionsmængde, værdimængde og globalt minimum for f.

Opgave 3
a) Bestem forskriften for den lineære funktion m og bestem hvor mange biler, der skal sælges, for at den samlede månedsløn er 55000 kr.

Opgave 5
a) Lav en grafisk præsentation, der viser udviklingen i hotelovernatninger i Region Hovedstaden i perioden fra år 1998 til 2016.
- Fordoblingskonstanten

Det betyder, at der går ca. 18 år før antallet af hotelovernatninger er fordoblet.
c) Benyt modellen til at bestemme antallet af hotelovernatninger i Region Hovedstaden år 2020.

d) Skriv et indlæg til Danmarks Statistik, hvor du præsenterer dine svar på spørgsmålene a), b) og c).

Uddrag
Opgave 1
a) Bestem 90%-fraktilen og forklar betydningen af denne fraktil.

Jeg kan se på grafen ved den summeret frekvens, at 90-fratiktilen
x_0,9=2 dvs. 90% af børnene bor sammen med 2 søskende eller færre

Opgave 2
a) Bestem definitionsmængde, værdimængde og globalt minimum for f.

Aflæst på billedet ovenfor
Definitionsmængden fortæller de x-værdier, som grafen er tegnet for.
Dm(f)=]-4;6]

Værdimængden angiver hvilke y-værdier, som grafen tegnet for.
Vm(f)=]-2;4]

---

Opgave 3
a) Bestem forskriften for den lineære funktion m og bestem hvor mange biler, der skal sælges, for at den samlede månedsløn er 55000 kr.

Forskellen mellem salg af antal biler for januar og februar  6-4=2
Jeg trækker de månedlige lønninger fra hinanden for at finde den del af udbetalingerne som er profession.

43000-37000=6000

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu