Økonomiske forhold i mellemkrigstiden | DHO | 10 i Karakter

Opgavebeskrivelse
• Jeg vil redegøre for, hvordan de sociale og økonomiske forhold dannede grundlag for store social-økonomiske reformer.

Herefter vil jeg analysere Berthel Dahlgaards beretning om Kanslergadeforliget med fokus på, hvordan forliget ændrede den danske økonomi og de sociale forhold.

• Jeg vil analysere og fortolke et uddrag af Harald Herdals roman Man skal jo leve med fokus på arbejderklassens sociale forhold.

• Jeg vil slutteligt diskutere, om de social-økonomiske reformer forbedrede de sociale og økonomiske forhold i mellemkrigstiden.

Problemformulering
Hvordan var de sociale og økonomiske forhold i mellemkrigstiden, og hvordan kom de til udtryk i litteraturen og i de politiske tiltag?

Indledning
Efter første verdenskrig var den vestlige verden præget af krise. BNP faldt og arbejdsløsheden steg .

Dette ses blandt andet i den socialrealistiske litteraturstil, som især beskrev hverdagen for arbejderklassen. På grund af de svære forhold blev der også lavet politiske tiltag i form af socialreformer.

Denne opgave vil analysere Berthel Dahls beretning om ”Kanslergadeforliget” med fokus på, hvordan det skulle ændre på de sociale forhold i mellemkrigstiden, og de sociale forhold ud fra Herald Herdals litterære værk Man skal jo leve.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Problemformulering 3
De social-økonomiske forhold i mellemkrigstiden 4
- Økonomiske forhold før 1929 4
- -Økonomiske forhold der ledte til Kanslergadeforliget 4
- -Sociale forhold i mellemkrigstiden 4
- Politiske forhold i mellemkrigstiden 5
Kanslergadeforligets effekt på det danske samfund 5
Sociale forhold i Herald Herdals værk Man skal jo leve 7
- Hvordan kommer socialrealisme til udtryk i romanen 7
- Miljøet for arbejderklassen i mellemkrigstiden 7
- Herald Herdals lingvistik og betydning for den sociale klasse 8
Kanslergadeforligets betydning for tiden efter 9
Konklusion 9
Litteraturliste 11
Bilag 12
- Bilag 1: Model over Danmarks bnp. Pr indbygger justeret for inflation 12

Uddrag
Den økonomiske krise resulterede i, at der skulle tages drastiske tiltag i form af reformer og forlig.

Hvis ikke den daværende regering gjorde noget for at få gjort op med arbejdsløsheden og manglen på efterspørgsel, ville det få langsigtede konsekvenser for den danske økonomi og derfor også de sociale forhold.

I en beretning fra 1950 udtrykker den daværende indenrigsminister fra Radikale Venstre Bertel Dahlgaard gennem samtidige notater

hvad der skete under forhandlingerne om Kanslergadeforliget. Kilden er en førstehåndskilde, da det er Bertel Dahlgaards egne notater, men kilden er ikke samtidig, da den først i udgivet i 1950.

Modtagergruppen til beretningen er politisk interesseret, da den er udgivet så lang tid efter ophavssituationen. Kilden kan bruges til at give et indblik i en politisk situation,

der ikke normalt er tilgængelig, for offentligheden, men modtageren skal være opmærksom på, at det er Bertel Dahlgaards oplevelse af situationen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu