Problemformulering
Redegørende: Redegør for antidemokratiske tanker i Mellemkrigstiden med hovedvægt på fascismen.

Analyserende: Analyse af materiale der viser hvordan fascismen opstod i det tyske samfund efter 1. Verdenskrig.

Diskuterende: Diskuter hvilken betydning fascismen fik på det tyske samfund efterfølende.

Indledning
I denne rapport med temaet “Mellemkrigstiden” har jeg valgt at sætte fokus på emnet “Tyskland i mellemkrigstiden” og deres samfund efter første verdenskrig.

Der vil blive redegjort for mellemkrigstiden og derudover fascismen der opstod under den. Derudover vil jeg tage nogle fokuspunkter fra filmen ¨The rise of the evil¨ (2003) som vil hjælpe med at give et overblik over samfundet i Tyskland.

Efter det vil jeg analysere Hitlers partiprogram “De 25 punkter” (1920) påvirkning på det fascistiske samfund, og det vil også blive redegjort for.

Til sidst vil det ende ud i en diskussion omkring de fascistiske lederes brug af virkemidler til at opnå magt havde nogen effekt på dette. Jeg syntes det er interessant at undersøge, fordi det er en vigtig del af historien og litteraturens verden.

Min problemstilling er ¨Hvordan opstår fascismen i Tyskland i mellemkrigstiden, og hvordan hænger det sammen med de samfundsmæssige forhold der er i Tyskland på daværende tidspunkt¨ derudfra har jeg lavet en problemformulering der hedder:

Indholdsfortegnelse
Indledning 2
- Problemformulering 2
- Metode afsnit 2
Redegørelse 3
- Mellemkrigstiden 3
- Fascismen 4
- -Tyskland som republik 4
Analysen 5
- Digtanalyse af Aarhundredet 5
- Partiprogrammet ¨de 25 punkter¨ 6
Diskussion 8
Litteraturliste 10
Bilag 11
- Bilag 1 11
- NSDAP’s partiprogram (1920) 11

Uddrag
Fascisme var en ideologi som opstod efter første verdenskrig. Fascismen stammer oprindeligt fra Italien. Den blev skabt af den italienske diktator Benito Mussolini

og spillede en stor/vigtig rolle i det samfund der var i mellemkrigstiden i Europa. I mellemkrigstiden var der stor uenighed i de forskellige samfund, omkring hvilken ideologi man syntes der var bedst.

Der var mange modsætninger mellem de tre store ideologier som var liberalismen, socialismen og konservatismen. Fascismen var bygget op omkring en ide om,

at samfundet er en organisme der bliver styret af en ¨fører¨ og hvor der kun er et parti der er tilladt, nemlig det fascistiske. Fascismen lå altså meget op af den stærke konservatisme4.

I fascismen var der fokus på en stærk stat, der hyldede sin ¨fører¨. Staten styrede det meste i et fascistisk samfund. Fagforeninger og arbejdsgivere rettede sig ind efter statens ledelse.

De lignende kendetegn i nazismen indikerer derfor at opstandelsen af nazismen fik inspiration af fascismen i Italien. Både fascismen og nazismen var nemlig bygget op omkring den stærke fører og stærk nationalisme.

Hitler og Mussolini var derfor allierede, da de havde denne meget ens tankegang om hvordan samfundet i deres lande skulle være. Begge disse ideologier havde en kort levetid fra ca.

1918 til 19457. En verdenskrig var altså̊ både skyld i fødslen af ideologierne, og døden af ideologierne5.

---

Den optimisme og selvsikkerhed der var i starten af 1. verdenskrig i 1914, blev i 1918 da 1. verdenskrig slutter, erstattet med sorg og fortvivlelse. Krigen var lang og udmattende, og den havde

sat sit præg på både soldaterne der var i krig, men også hos befolkningen i Tyskland. I slutningen af september i 1918 prøvede den tyske hærledelse, at få gennemført Wilsons 14 punkter6.

Tyskerne indså at krigen var tabt, de blev derfor nødt til at finde andre muligheder for at indlede fredsforhandlinger med vestens stormagter. Den tyske kejser som på dette tidspunkt var Wilhelm II ville ikke tillade dette.

Han beordrede derfor den tyske flåde til at angribe den engelske flåde. Dette skabte et oprør hos soldatere og arbejdere, som ville have at kejseren trådte af.

I slutningen af 1918 var situationen så forværret, at man frygtede udviklingen ville ende ud i et kommunistisk Tyskland. De socialdemokratiske politikere krævede derfor, at Kejseren skulle tilbagetræde, for ellers ville de trække sig fra regeringen.

Kejseren trådte derfor tilbage og Tyskland blev udråbt til en republik hele to gange7. Først var det fra rigsdagsbygningens balkon, og derefter var det fra kejserslottets balkon.