Mellemkrigstiden – Gryende fascisme | DHO

Problemformulering
Jeg har fået tilgivet problemstillingen: “Hvordan opstår fascismen i flere europæiske lande i kølvandet på første verdenskrig og hvordan hænger det sammen med den teknologibegejstring der florerer i tiden?” og ud fra denne har jeg udarbejdet en problemformulering der lyder:

Redegørende: Redegør for fascismen og dets tilstedeværelse i samfundet og kulturen under mellemkrigstiden; herunder hvilket indblik vi får af denne tid fra værket ”Århundredet”.

Analyserende: Hvorfor vokser fascismen rundt omkring i Europa, og hvilke parametre har haft indflydelse i dens fremkomst; herunder futurisme? Hvordan påvirkede NSDAP´s parti punkter den fascisme der opstod i det tyske samfund efter 1. Verdenskrig?

Diskuterende: Hvilke virkemidler benyttede de fascistiske ledere til at opnå magt - blandt andet i deres taler og tekster? Havde futurismens påvirkning på samfundet en effekt på dette?

Indledning
I denne rapport med temaet “Mellemkrigstiden” vil der blive sat fokus på emnet “Gryende fascisme” for de forskellige lande i Europa og deres samfund i kølvandet af første verdenskrig. Der vil blive redegjort for mellemkrigstiden og fascismen der opstod under den. Der vil også være analyse af den litterærer retning futurismen og dens påvirkning på fascismen, herunder en digtanalyse af digtet “Aarhundredet” (1918) af Emil Bønnelycke. Hitlers og NSDAP’s partiprogram “De 25 punkter” (1920) påvirkning på det fascistiske samfund vil blive undersøgt og redegjort for.

Dette vil munde ud i en diskussion omkring de fascistiske lederes brug af virkemidler og om futurismen havde nogen effekt på dette.
Dette er interessant at undersøge da det er en vigtig del af historien og ikke mindst litteraturens verden.

Indholdsfortegnelse
1 Indledning 2
2 Problemformulering 2
3 Metodeafsnit 2
4 Redegørelse 4
4.1 Mellemkrigstiden 4
4.2 Fascisme 5
5 Analyse 6
5.1 Digtanalyse af kilde 1 (Aarhundredet) 6
5.2 Futurismens sammenhæng med fascismen 6
5.3 Partiprogrammet “De 25 punkter”’s påvirkning på fascismen i det tyske samfund 7
6 Diskutering/Vurdering 8
6.1 De fascistiske lederes virkemidler i deres taler og tekster 8
7 Konklusion 9
8 Litteraturliste 10

Uddrag
Mellemkrigstiden er tidsperioden mellem første og anden verdenskrig. Efter første verdenskrig lå store dele af Europa i ruiner. Der var landegrænser, der ikke længere var hvor de plejede. Nogle lande eksisterede ikke længere, og nye lande blev til. Nogle landes ledere var blevet afsat eller slået ihjel, mens andre ledere havde fået mere magt.

Den almene borger i de lande som havde tabt krigen, var nu fortabt og ledte efter en ny leder at følge, som kunne få landet på benene igen. Der var stadigvæk store uenigheder mellem og i de forskellige lande, især omkring hvordan samfundet skulle styres.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu