Fascisme i mellemkrigstiden | DHO

Opgavebeskrivelse
Redegør for antidemokratiske tanker i Mellemkrigstiden med hovedvægt på fascismen. Du skal inddrage teksterne: “Fascisme” af Ole Bjørn Kraft og Arne Sørensens “Det danske folkestyre”, hvor du bl.a. skal gøre rede for deres syn på demokratiet og på fascismens berettigelse i demokratiske stater.

Analyser og fortolk de to sange: Laurits Skovs “De danske rebeller” samt J.E.P.: “Her er vi ! Konservative”, og placér sangene i forhold til tankerne hos Ole Bjørn Kraft og Arne Sørensen.

Indledning
Efter 1. Verdenskrig, ramte verdenskrisen som medførte en massiv arbejdsløshed, der skabte stor frustration hos danskerne .

Dette gik hårdt ud over danskernes tanker om demokratiet, da mange arbejdere var utilfredse med de danske politikeres indsats for at hjælpe de kriseramte. Derfor oprettede arbejdere og bønder Landbrugerenes Sammenslutning, som sammen med de konservative partier mente, at regeringen var for ineffektiv .

Dette lagde et solidt grundlag for idelogier som kommunismen, nazismen og ikke mindst fascismen til at bryde ud. Selvom disse ideologier inspirerede mange, endte Danmark ikke med at udskifte det politiske styresystem. Dog er nogle antidemokratiske tanker og holdninger, blevet bevaret i de nedenstående tekster og digte fra mellemkrigstiden.

Der vil i følgende være en redegørelse for antidemokratiske tanker i Mellemkrigstiden med hovedvægt på fascismen.

Der bliver inddraget følgende tekster: “Fascisme” af Ole Bjørn Kraft og Arne Sørensens “Det danske folkestyre”, hvor der bl.a. bliver gjort rede for deres syn på demokratiet og på fascismens berettigelse i demokratiske stater.

Derudover vil følgende sange analyseres og fortolkes: Lauritz Skovs “De danske rebeller” samt J.E.P.: “Her er vi ! Konservative”. Sangene placeres i forhold til tankerne hos Ole Bjørn Kraft og Arne Sørensen.

Indholdsfortegnelse
Indledning ...............................................................3
Redegørelse ........................................................................4
Analyse og fortolkning ................................................................7
Konklusion.............................................................................11
Litteraturliste ........................................................................12
Bilag for opgaven .......................................................................13
Bilag 1 ..........................................................................13

Uddrag
Ved at nævne alle kvaliteterne som fascismen bragte Italien, og ikke nævne de ulemper den bragte, fremstiller han fascismen som den eneste rigtige måde at føre politik på.

Senere i teksten anerkender Kraft dog, at det ikke vil være alle danskere, der vil blive lige begejstrede for fascismens hårdføre ideologi: “For en nordisk og demokratisk opdraget Tanke vil mange Sider af det fascistiske System forekomme fjernt og uforstaaeligt, ja maaske endogsaaa frastødende.”

På trods af danskernes holdning til fascismen, mente Kraft, at det demokratiske folkestyre skulle erstattes af et bedre fungerende fascistisk styre. Med viden om folkets holdning til fascismen, prøvede Kraft alligevel at tale for fascismen og overtale de tvivlsomme sjæle, som ikke længere havde tiltro til demokratiet.

Til trods for de to styreformers store forskelligheder, såsom måden at se på individet, mente Kraft, at den fascistiske tankegang ville afhjælpe samfundets primære byrde, altså verdenskrisen.

En anden grund til at Kraft overvejede et fascistisk styre fremfor det demokratiske, var, at det demokratiske folkestyre, ifølge Kraft ikke længere var i stand til at løse samfundets problemer.

Den selvvalgte kilde har også formået at fastholde de konservative partiers holdning til antidemokratiet i 1930’erne. På billedet fra Isefjords-posten (16. juni 1933) ses Konservativ Ungdom til en national- og genforeningsfest for konservative organisationer på Charlottenlund travbane.

På trods af indførelsen af uniformsforbuddet i april 1933, bar Konservativ Ungdom deres officielle uniform til genforeningsfesten.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu