DHO | Mellemkrigstiden – Europa Versaillestraktaten

Indledning
I denne opgave vil jeg belyse årsagen til udformningen af Versaillestraktaten, efterfulgt af en analyse af dens betydning for Tyskland såvel som den reaktion den foranledigede og hvor mærkbart den påvirkede Hitlers incitament til magtovertagelse. Slutteligt diskuteres traktatens intention og om man kunne have lavet en mere passende aftale. I den forbindelse sættes Versailles-traktaten i relation til 2. Verdenskrigs fredsslutning.

Jeg har opbygget opgaven sådan, at hvert taksonomisk niveau har nogle delafsnit. I modsætning til redegørelsen og diskussionsdelen, er analysedelen den eneste, der indbefatter en delkonklusion, da jeg fandt dette mere hensigtsmæssigt at få afklaret visse ting i denne.

Jeg har afgrænset mig fra at kun komme ind på Tysklands reaktion på freden, og derfor inddraget andre reaktioner, herunder Italiens og Keynes’. Jeg fandt Italiens reaktion hensigtsmæssig, da der er en vis forbindelse Mussolini og Hitler. Keynes’ reaktion fandt jeg hensigtsmæssig i forhold til den yderligere kritik af traktaten og som belæg for den økonomiskadende del af kravene.

Tillige har jeg afgrænset mig fra den russiske revolutions indflydelse på Hitler og demokratiet, men kun kort kommet ind på det.

I forbindelse med min analyse og diskussion har jeg taget Versailles-traktaten, som samtidshistorisk kilde, i anvendelse. Jeg har forholdt mig kildekritisk og sørget for at benytte mig af den oprindelige traktat (som PDF fil). Jeg har ligeledes forholdt mig kildekritisk ved at benytte Wikipedia så lidt som muligt. Systime, faktalink og to fysiske bøger, skrevet af historiske forskere er brugt gennem hele opgaven.

Indholdsfortegnelse
Problemformulering………………………………………………………………………….. 3
1. Indledning……………………………………………………………………………………4
2. Redegørelse…………………………………………………………………………………..4
2.1. Versaillestraktaten og hvorfor den blev udformet………………………………………4
2.2. Tyskland efter 1. Verdenskrig…………………………………………………………….5
3. Analyse……………………………………………………………………………………….6
3.1 Versailles-Traktaten – kritik i egne rækker……………………………………………..6
3.2 Tysklands reaktion på Versailles-traktaten……………………………………………..6
3.3 Traktatens indflydelse på Hitlers magtovertagelse……………………………………..8
3.4 Delkonklusion på analysen……………………………………………………………….9
4. Diskussion…………………………………………………………………………………..10
4.1 Versailles-traktatens hensigt…………………………………………………………….10
4.2 Kunne Versailles-traktaten havde været udformet anderledes?...................................11
5. Konklusion…………………………………………………………………………………12
6. Kilder……………………………………………………………………………………….13

Uddrag
Versaillestraktaten var en aftale der blev indgået, som en fredsslutning på krigen. Den blev underskrevet d. 28 juni 1919 af USA, Storbritannien og Frankrig (Ententemagterne), associerede allierede, og ikke mindst Tyskland, som også blev benævnt Weimarrepublikken. I denne fredsaftale blev der stillet store fordringer til Tyskland.

Den indbefattede betragteligt skrappe regler og satte en ramme af hårde vilkår for Tyskland, som en slags hævnpolitik, da Tyskland bar størstedelen af skylden for krigens kaos og voldsomhed, vel at mærke at dets allierede ligeledes bar en vis skyldighed.

I henhold til konventionen skulle Tyskland, blandt andet, foretage en afmilitarisering, i sikring om, at landet ikke skulle være til stor trussel for freden og roen i Europa endnu en gang. ”Den engang så mægtige tyske hær, som havde formået, at føre omkring 4,5 million mand i felten i 1918, skulle reduceres til sølle 100.000 mand med forbud mod indførelse af værnepligt.

Flåden (hvis skibe og ubåde enten var blevet beslaglagt eller sænket af De Allierede efter våbenhvilen) blev reduceret til 15.000 mand”.

Herudover blev der vedtaget andre bestemmelser med hensyn til økonomi og geografi. Tyskland var påtvunget til at afgive omtrent 13 procent af sit ”europæiske førtidsterritorium (deriblandt rige landbrugs- og industriregioner, hovedsagelig i øst)”, ergo mistede de omkring 10 procent af sin førkrigs-befolkning liggende på 65 millioner.

Tilmed blev landet pålagt enorme krigsskadeerstatninger. I år 1921 opgjorte De Allierede disse til 138 milliarder guldmark i både afbetaling og renter frem til år 1963. Set i økonomisk perspektiv havde disse tab en skadelig indvirkning, men urealistisk at oprette var det ikke.

Få adgang til hele opgaven

Upload en opgave og få adgang til denne opgave

Hvor brugbar var denne opgave?

Klik på stjernerne for at bedømme opgaven!

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal anmeldelser

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!