Versaillestraktaten i 1919 | Historie | 10 i Karakter

Problemformulering
Problemstilling 1:
”Hvilken betydning havde versaillestraktaten i 1919 for Danmark?”

Problemstilling 2:
”Havde børskrakket i 1929 en indflydelse på 2. verdenskrig?”

Indledning
Efterkrigstiden havde stor betydning for en del lande og måden hvorpå vi agerer i den verden vi er i den dag i dag.

Efterkrigstiden fik blandt andet stor betydning for Danmark som vi kender det i dag men også den følgende krig som også var med til at ændre verden.

Derfor vil det være interessant at se på hvilken indflydelse versaillestraktaten havde på Danmark samt hvorledes børskrakket havde indflydelse på 2. verdenskrig.

Dette vil det i form af versaillestraktatens vægt ift. de senere begivenheder, samt det at se på børskrakket vil skabe mere indsigt i hvor stor en indflydelse dette havde på udløsningen af endnu en krig.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Besvarelse af problemstillinger 3
”Hvilken betydning havde versaillestraktaten i 1919 for Danmark?” 3
”Havde børskrakket i 1929 en indflydelse på 2. verdenskrig?” 4
Konklusion: 5
Litteraturliste: 6
Bilag: 6
Bilag 1: Uddrag af fredstraktaten med Tyskland 28. juni 1919 6
Bilag 2: (Sønderjylland) 11
Bilag 3: Nationalformuer 12

Uddrag
Versaillestraktaten var en af de vigtigste fredstraktater der var med til at afslutte 1. verdenskrig. Dette betød at traktaten var med til at afslutte disse krigshandlinger der foregik mellem kejserriget Tyskland og de allierede magter.

Versaillestraktaten blev underskrevet den. 28. juni 1919. Versaillestraktaten betød at Tyskland blev tvunget til at afstå betydelige territorier til nabolande som Polen, Frankrig

Belgien og Danmark, samtidig med de skulle betale krigsskadeserstatninger til visse af de allierede lande. Tyskland måtte afstå f.eks.

Alsace-Loraine til Frankrig, Eupen og Malmedy til Belgien, Posen, Vestpreussen og Den Polske Korridor til Polen. Tyskland endte også med at skulle give Nordslesvig til Danmark.

Tysklands militære aktivitet blev også begrænset og herudover måtte de afgive samtlige kolonier. Af kilden ”Fredstraktaten med Tyskland 28. juni 1919”

fremgår det at blandt andet at Tyskland blev pålagt massive krav ift. militære bestemmelser og hvad de måtte. ”Tyskland må hverken have luftstridskræfter til lands eller til vands.”

Af billede kilden ”Sønderjylland” fremgår det hvor grænsen med blå linje gik efter Versailles traktaten samt med rød linje hvor den gik forinden.

På den måde fik versaillestraktaten den betydning at Danmark gennem folkeafstemninger fik en del af Nordslesvig tilbage.

På den måde blev der altså skabt en følelse i Danmark af genforening og derfor husker man den 15. juni som genforeningsdagen i 1920

hvor der blev afgivet stemmer således at Danmark kunne genforenes. Dette skabte en fællesskabsfølelse i hele landet og skabte et særligt sammenhold.

Kilden er blot et af mange eksempler på hvordan tyskerne mistede territorie i efterkrigstiden og på den måde blev begrænset rent militært, men også mistede en masse storhed.

Herudover er en vigtig faktor at tage fat om nemlig erstatningskravene som også fremgår af kilden ”Fredstraktaten med Tyskland 28. juni 1919”, af denne fremgår følgende:

”De allierede og associerede magter fordrer imidlertid, at Tyskland forpligter sig til at erstatte al den skade, som er tilføjet de allierede og associerede magters civile befolkning og dennes ejendom i den periode

i hvilken den pågældende magt befandt sig i krigstilstand med Tyskland.” På den måde pressede man altså Tyskland i en sådan grad at de ikke kunne betale alle erstatningerne og derfor blev meget fattige.

Dette skabte røre blandt tyskerne og man ville ikke finde sig i at blive behandlet som hunde. Denne fattigdom skabte mulighed for at en mand som Adolf Hitler kunne komme til magten i det man var desperate efter forandring.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu