Mellemkrigstiden | DHO noter

Problemformulering
Jeg vil undersøge forandringen i Danmarks økonomi og arbejdsløshed, i 1930´erne, på baggrund af historisk kildemateriale.

Jeg vil dernæst gøre rede for de autodidakte forfattere.

Ligeledes vil jeg analysere og fortolke digtet ”Det Frugtbare Had” af Harald Herdal, med fokus på personkarakteristik og fortælleforhold.

Endeligt vil jeg diskutere budskabet i digtet ”Det Frugtbare Had” af Harald Herdal og vurdere om budskabet er afspejlet i 1930erne og depressionen.

Indledning
Jeg har valgt 1930erne og økonomikrisen, indenfor det overordnede emne,mellemkrigstiden.Den globale krise har haft stor indvirkning på arbejdsmarkedet tilbage i 1930erne og har haft en betydning for Danmarks økonomi.

Vi refererer i hele verden, til Wall Street-krakket, som den store økonomiske nedtur i vores historie, som alle burde kende.Jeg starter med at undersøge forandringen i Danmarks økonomi, ud fra Kim Abildgrens artikel om 1930ernes økonomi.

Derefter sætter jeg fokus på, og redegøre for, hvad det vil sige at være autodidakt forfatter i 1930erne, vha. Ellen Kroghs antologi.Endvidere vil jeg analysere digtet:

”Det Frugtbare Had” af Harald Herdal, med fokus på personkarakteristik og fortælleforhold. Desuden vil jeg diskutere budskabet i digtet og vurdere om budskabet er afspejlet i 1930erne og depressionen. Endeligt vil jeg konkludere, ved at besvare min problemformulering.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Forandringen i Danmarks økonomi og arbejdsløshed 3
De autodidakte forfattere 6
Analyse af Harald Herdals digt, ”Det Frugtbare Had”. 7
Diskussion og vurdering af budskab i ”Det Frugtbare Had” 9
Konklusion 9
Litteraturliste 11

Uddrag
I en nyere statistik, i samme kilde, er den korrekte arbejdsløshed en under 10%, hvilket dog stadig er en del.

På daværende tidspunkt gik markedspriser ned på alt. Alle dagligvare faldt i pris, da ingen havde penge.

Mindre produktion resulterer normalt til en prisstigning, da pris er sat efterudbud og efterspørgsel. Dog ikke her, da man blev tvunget til at mindske priser, for overhovedet at få salg af råvare og lignende.

Mange landmænd var pressede, da de kunne mærke en væsentlig forskel fra den fremgang de havde kørende, i de tidligere år efter første verdenskrig.

Mange gårde endte i værste fald på tvangsauktion, da priserne blev forandret på importvarer, og de ikke længere kunne tjene penge nok hjem.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu