Økonomi noter | Samfundsfag | Over 5 sider

Indledning
Mennesket har en række behov, som er grundlaget for et godt og lykkeligt liv. Økonomi er den videnskab, der beskæftiger sig med, hvordan ressourcer anvendes og fordeles blandt andet for at opfylde menneskers behov.

Den amerikanske psykolog Abraham Maslow har lavet en opdeling af menneskets forskellige behov i en såkaldt behovspyramide. Menneskets behov kan opdeles hierarkisk.

De nederste 3 lag i behovspyramiden kaldes for mangelbehov. Det første mangelbehov er de fysiske behov – føde, vand, luft, søvn, sex.

Dernæst er der behov for sikkerhed – personlig sikkerhed og sikkerhed mod sygdom og ulykker. Endelig er der social behov – at indgå i sociale relationer. Disse tre former for behov vil vi først opdage, når vi mangler dem  mangelbehov

Indholdsfortegnelse
Økonomi
- Markedet:
- Det civile samfund:
- Staten:
- Hvad er en god økonomi?
• Økonomisk vækst (BNP) :
• Lav arbejdsløshed:
• Lav inflation:
• Betalingsbalance-ligevægt:
• Bæredygtig økonomi:
• Balance på statsbudgettet:

Figur 8.2 viser livstilfredsheden ved de forskellige lande. Man kan tydeligt konstatere, at Danmark er et meget tilfreds land. På en skala fra 1-10 giver danske landdistrikt beboer i gennemsnit 8,2 point.
- Transaktionen mellem virksomhederne og husholdningerne:
- Udsving i økonomien
- Økonomisk politik:
- Finanspolitik:
- Kontraktiv finanspolitik:
- Pengepolitik:
- Strukturpolitik:

Uddrag
• Økonomisk vækst (BNP) : Vi får adgang til flere og flere ressourcer, og forventer at rigdommen i samfundet generelt stiger. (teknologiudvikling).

BNP er værdien af den samlede produktion inden for det private og offentlige i et land i løbet af et år. Produktionen omfatter forskellige varer og service.

BNP bruges fordi værdien af den samlede produktion kan bruges til forbrug af varer og tjenester og investeringer og dermed tilføre borgerne i landet flere ressourcer. Et højt BNP er derfor ikke nødvendigvis udtryk for velfærd blandt borgerne i et land.

• Lav arbejdsløshed: Økonomisk vækst og lav arbejdsløshed hænger sammen. Væksten skaber øget produktion, og øget produktion skaber flere arbejdspladser.

Der er en del negative konsekvenser ved høj arbejdsløshed. De der bliver arbejdsløse får nedsat deres indkomst, og dermed deres forbrug.

Det betyder for samfundet at værdifulde ressourcer går til spilde. Samtidig medfører arbejdsløshed en stigning i statens udgifter til understøttelse, kontanthjælp osv. Staten mister også skatteindtægter, fordi indkomsterne blandt arbejdsløse falder.

• Lav inflation: Inflation er generelle prisstigninger i et samfund. Hvis efterspørgslen på en vare stiger, stiger prisen også følgeligt, hvis udbuddet er konstant.

Stigning i virksomhedernes produktionsomkostninger vil medfører prisstigning på varen. Hvis priserne på varer generelt stiger

vil lønarbejdere kræve mere i løn, idet deres forbrugsmuligheder forringes. Det betyder igen øgede lønudgifter for virksomhederne, der så igen vil sætte prisen højere op osv.

• Betalingsbalance-ligevægt: Et udtryk for Danmarks samlede udgifter i forhold til de samlede indtægter over for udlandet.

Det er en opgørelse over samtlige økonomiske transaktioner, som et land har med udlandet, og den omfatter den private og offentlig sektor.

Det er et forhold mellem import og eksport. Der opstår fx et underskud på betalingsbalancen, når importen af udlandske varer overstiger eksporten.

Når der opstår et underskud, må Danmark låne penge i udlandet for at finansiere betalingsbalanceunderskuddet, dvs. at udlandsgælden vokser.

Hvis underskuddet er permanent i flere år, vil det medfører negative konsekvenser for samfundsøkonomien, fordi der skal betales afdrag og renter af udlandsgælden, som vil ligge beslag på statens indkomster.

• Bæredygtig økonomi: Natur og økonomi påvirker hinanden. Naturen leverer råvarer og ressourcer til produktionen, og produktionen forarbejder disse og sender affald og forurening tilbage til naturen.

Der er begrænsede naturressourcer, og der skal være nok til efterkomne. Økonomisk vækst skal foregå således, at den giver fremtidige generationer samme velstandsniveau som nutidige generationer.

Bæredygtig udvikling tilføjer en merudgift til produktionen, og dette får produktionen til at falde.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu