Indledning
Dette spørgsmål kan ikke besvares med enkelte sætninger. Mange digtere har prøvet og beskrive naturen som den er og hvad den betyder men det kan ikke forklares så alle vil forstå det på samme måde som den skal forstås.

Naturen omgiver os, naturen tager og giver liv og naturen er sig selv. Dette kraftige element som har været mere til en nogen anden på denne jord og hvis naturen kunne sladre ville vi mennesker få en masse nye ting og vide men vi ville ikke forstå det.

Det er svært og give et svar på hvad naturen betyder for os. Det kan være som person, civilisation, som en enhed. Men en ting står klart; Den var her før os.

For os mennesker skulle naturen betyde livet selv. Den er uadskillelig fra vores eksistens. Det er et gensidigt forhold, som foregår hvert øjeblik og på alle niveauer.

Ikke alene er vi helt afhængige af naturen, men vi påvirker den og den påvirker os. Og når vi virkelig elsker naturen, så svarer den kærligt og åbner sine uendelige ressourcer for os.

Uddrag
Når jeg skriver om at give tilbage mener jeg at give naturen den respekt den fortjener. De fleste mennesker kender kun udnyttelsens sprog når vi snakker om naturen og mennesket sammen.

På grund af deres totale egoisme er de ude af stand til at tage hensyn til deres medskabninger. Naturen er på vores hold, den prøver og overleve.

I verden af i dag er vores forhold til naturen blot en forlængelse af den egoisme, vi føler i os selv. Vi skal kun tage, hvad vi virkelig har brug for, og så prøve at give det tilbage i en vis udstrækning.

For kun ved at give får vi. En velsignelse er noget, der vender tilbage til os som svar på vores måde at gribe noget an på.

Hvis vi nærmer os naturen med kærlighed, og ser den som livet selv, som en del af vores eksistens, så vil den tjene os som vores bedste ven, en ven vi altid kan stole på.

Men hvis vores holdning til naturen er forkert, svarer naturen ikke igen med en velsignelse, men tværtimod med en negativ reaktion. Naturen vil vende sig mod menneskeheden, hvis ikke vi værner om vores forhold til den.

Og konsekvenserne kan blive katastrofale. I øjeblikket er der mange debatter om vi ud slipper for meget C02 og det skader vores atmosfære og naturen, så der gradvist bliver varmere og varmere på vores planet.

Det er ikke gensidig respekt for noget som er os så overlegne. Grunden til dette kan være vi ikke mærker den særligt i vores dagligdag. Vi står op, går på arbejde, kommer hjem og går i seng.

Men vi har brug for energi til at leve og den kommer fra naturen. Uden natur ville der ikke være dyr eller planter så vi kunne få mad.

Naturen bestemmer over os, den har den totale magt men desværre er der mange der ikke kan forstå det.