Indholdsfortegnelse
Caseopgave 21c: Fysiske Personers Hæftelse
- Hvilken Betydning Vil Det Have, Hvis Det Viser Sig, at Karinas Far Har Skrevet I Testamentet, at Arven Skulle Være Karinas Særeje ?

- Hvilken Betydning Vil Det Få, Hvis Det Viser Sig, at Thomas Nettoformue I Alt Er På Minus 500.000. Kr. Pga. En for Karina Ukendt Kautionsstiftelse?

Uddrag
Karina og Thomas har været gift i 15 år. Der er formuefællesskab i ægteskabet. Thomas har været selvstændig tømrer, og Karina har i en del år ført regnskab for Thomas' firma.

For to år siden startede hun sin egen virksomhed – en blomsterbutik - for penge, hun havde arvet efter sin velhavende far. Arven var på i alt 4 mio. kr. Nu vil Karina skilles, da hun mener, at hun og Thomas er vokset fra hinanden.

Der er følgende aktiver og passiver i ægteskabet:
Thomas ejer:

● Det parcelhus, der er parrets bolig, i lige sameje med Karina. Huset er vurderet til 3 mio. kr. Der er en prioritetsgæld på 1 mio. kr.
● Firmaet er vurderet til 1.5 mio. kr.
● Firmaets kassekredit i banken er udnyttet til -350.000 kr.
● Bil vurderet til kr. 100.000.