Opgavebeskrivelse
Opgave 1. Den industrielle revolution
I dag har vi har vi industri 4.0 i samfundet, men redegør for de forrige 3 industrielle tider, med forklaringer og eksempler fra perioderne. Den nuværende 4.0 periode skal beskrives med fordele og ulemper for individerne i samfundet.

Opgave 2. Teknologiens udvikling, inden for handel
- PERVASIVE COMPUTING BETYDNING.
- Internet of things betydning

Opgave 3. Tracking Teknologier
Redegør for følgende teknologier:
- Stregkode Teknologien, dens opbygning og hvordan den virker samt hvilke fordele og ulemper denne teknologi har.
- RFID som mange firmaer overgår til skal forklares med funktion, anvendelsesmuligheder og opbygning
- Beacon systemets samarbejde og muligheder i forhold til RFID-teknologien. Giv gerne et par eksempler fra samfundet.
- I denne opgave skal du redegøre for begrebet ”Kildekritik”. Lav et par eksempler på anvendelse af Kildekritik-modellen, hvor det både give et godt og et dårligt resultat.
- I denne opgave skal du redegøre for begrebet ”Kildekritik”. Lav et par eksempler på anvendelse af Kildekritik-modellen, hvor det både give et godt og et dårligt resultat.

Uddrag
Den 1. industrielle revolution var i 1760-1840, hvor der skete store ændringer i landbrug, masseproduktion, minedrift og transport pga. mekanisering. Det gjorde der kom økonomisk vækst og store forandringer i samfundet.

Den 2. industrielle revolution var det stål og elektricitet, som gjorde det muligt at sætte masseproduktion i system fx opfindelsen af samlebåndet.

Den 3. industrielle revolution i 1970'erne var der et skifte fra den analoge teknologi til den digitale teknologi, som vi kender i dag.

Fordele - fordelene ved den 4 er vi bruger mere teknologi, og det gør vores hverdag nemmere at planlægge, markedet bliver mere konkurrence egnet.

Ulemper - ulemperne ved den 4 er også at vi nu afhænger af teknologien og det ville være svært at få en hverdag til at fungere uden fx hvis der kom strømsvigt.