Indholdsfortegnelse
Forklar kort hvad en A/B test er.
Hvad kan testes i en A/B test?
Hvordan udføres en A/B test? - Forklar processen.
Hvilke gode grunde er der til at foretage A/B tests af it-produkter?
Find konkrete eksempler på hvordan virksomheder har brugt A/B test. Beskriv både ændringerne og de effekter de har det haft?

Uddrag
Forklar kort hvad en A/B test er.
• En A/B test er en hel process hvor man tager det step by step fra dataindsamling til at analysere din data.

A/B testen finder ud af hvad for en version af ens website eller direct mails der performer bedst.

Hvad kan testes i en A/B test?
• Elementer du kan A/B teste:
• Overskrifter
• Emnelinjen i direct mails
• Brødtekster
• ”Call to action”-knapper
• Links (ankertekst)
• Layout og grafisk design
• Billeder

Hvordan udføres en A/B test? - Forklar processen.
1. Dataindsamling
2. Identificer mål
3. Hypotesen
4. Start testen
5. Analyser dine data
6. Kør flere tests

Hvilke gode grunde er der til at foretage A/B tests af it-produkter?
• Ved at lave A/B tests kan man bare med små ændringer lave en stor effekt. Man kan på den måde også slippe for pop-up vinduer, det er irriterende for de fleste som kommer til at besøge websitetet.