Indholdsfortegnelse
1. Redegør for anvendelsen af cookies og apps til at lave personlige profiler. (Her er det oplagt at henvise til flere forskellige kilder)

2. Gør rede for, hvad personfølsom data er, og giv eksempler på det. (Her er det oplagt at henvise til flere forskellige kilder)

3. Installer Disconnect til din browser: https://disconnect.me/

4. Afprøv Disconnect ved at besøge de sider, som du normalt færdes på.

5. Overvej om det er en rimelig måde at hente data om brugeren på.

6. Kom med et bud på, hvad der skal til, for at måden ville være rimelig.

Uddrag
2011 Cookiebekendtgørelse = hjemmesider skal bede om tilladelse til at følge dig, når du vælder at bruge deres hjemmeside.

Advarsel på hjemmeside.
Oftest har hjemmesider ca. 130 cookies, så normale mennesker siger i gennemsnit ja til over 1000 cookies om dagen.

Danske persondatalov etableret i 2000
Datatilsynet skal sørge for at virksomhederne overholder den, men de har ikke ressourcer til det.

Der er ingen grænse for hvilke oplysninger der kan blive indsamlet.