Indholdsfortegnelse
Opgave 1: Analyse af digitale artefakter
1. Hent appen ned på din smartphone og undersøg, hvad den kan

2. Udarbejd en teknologianalyse

3. Udarbejd en formålsanalyse
- Hvorfor er artefaktet skabt?
- Hvem har skabt artefaktet:
- Hvem er målgruppen?
- Hvad er meningen med brugen af artefaktet for målgruppen?
- Hvem kan ellers bruge artefaktet:

4. Udarbejd en brugstudie
- Hvor og hvordan anvendes artefaktet?
- Hvilken betydning har artefaktet for fagligheden?
- Er der nogen ulemper i forhold til opgaveløsningen?

Opgave 2: design udvikling
- Iterativ design
- Prototype

3. Brugertest:
a. Hvad er en brugertest?
b. Gennemfør en brugertest med nogen fra din omgangskreds.

OPGAVE 3: Programmering
1. Hvad er programmering?
2. Forklar begreberne
a. Forgrening
b. Betingelse
3. Hvad er en Funktion?
4. Hvad er en løkke og hvorfor er det smart at bruge den i dit program?

Uddrag
Hvorfor er artefaktet skabt?
Artefaktet er lavet for dem der holder af mad og kan lide gode tilbud. I selve appen er der både medlemstilbud

lækre opskrifter til menys fødevarer, ugens tilbud og stempelkort. Der er en masse gode fordele ved appen. Derpå kan de også stille spørgsmål til nogle af menys medarbejdere og få nogle svar på eventuelle spørgsmål.

Hvem har skabt artefaktet:
Det er Meny der har skabt artefaktet.

Hvem er målgruppen?
Målgruppen er Menys stamkunder, eller nye eventuelle kunder.

Alder: unge og ældre, alder 15-80+
By: Folk i både storbyer og mindre byer, da meny egner sig til begge.

Køn: Begge køn.
Generelt kunder som kan lide ekstra gode tilbud, og medelmspriser.