Indholdsfortegnelse
1. Vores digitale verden
1. A) Kom med eksempler på, hvordan teknologien har forandret arbejdsgangene på en arbejdsplads.

2. B) Forstil dig at du skal udvikle konceptet for fremtidens butik. Lav en beskrivelse af, hvordan fremtidens butik kan benytte teknologien på en ny og anderledes måde (du vælger selv butikken).

3. C) Diskuter hvilke konsekvenser brugen af teknologien medfører for butikken.

2. Sikkerhed og adfærd
1. a) Med udgangspunkt i en selvvalgt virksomheds hjemmeside, skal du undersøge deres brug af cookies. Din besvarelse skal indeholde følgende:

2. Hvad er virksomhedens formål med at bruge cookies?

3. Vurder hvilke forskellige typer af cookies hjemmesiden bruger

4. b) Forklar hvad der ligger bag udtrykket cybersikkerhed og hvorfor er det aktuelt. Diskuter desuden hvordan man som virksomhed kan beskytte sig mod truslen fra nettet.

5. C) Lav først en forklaring af hvad er persondata er. Giv eksempler på forskellige typer af data. Forklar desuden hvordan man som virksomhed bør forholde sig til persondataforordningen.

3. Digitale artefakter
• Teknologianalyse:
• Formålsanalyse
• Brugsstudier
• Konsekvensvurdering

4. Opsamling på egne udarbejdede opgaver i faget indtil nu

Uddrag
På mange forskellige plan forandrer teknologien hele tiden den verden vi lever i. I samfundet, på arbejdspladsen og individuelt giver det et hav af muligheder, trusler, fordele og konsekvenser.

I den første opgave skal du prøve og bearbejde de muligheder og konsekvenser, der opstår på baggrund af den digitale udvikling.

---

Cookies er en fil, som skal først accepteres og downloades på computer, smartphone, tablet. Hvis der er tilsluttet nettet.

Cookies indsamler og gemmer oplysninger om, hvad du foretager dig, som sider, du besøger ofte, huskes og bliver lettere og hurtigere at bruge ved for eksempel automatisk at udfylde kontooplysninger som brugernavn, e-mail, adresse, telefonnummer og lignende.

Den sørger for at gemme informationer om din adfærd på nettet for at give dig målrettede reklamer.

Cookies bliver gemt på browseren og kan fjernes på hvilken som helst tidspunkt. man kan også̊ bestemme, at browseren ikke tager imod cookies fra bestemte eller alle hjemmesider.