Nordex | Eksamenssæt | Virksomhedsøkonomi

Opgavebeskrivelse
Opgave 1

Opgave 1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Nordex Food Gruppen.

Opgave 1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.
- Indtjeningsevne
- Kapitaltilpasningsevne

Opgave 1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
- Overskudsgraden
- Aktivernes omsætningshastighed

Opgave 1.4 (4 %)
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 1,92 g i 2016 til 2,54 g i 2018 er en fordel for Nordex Food Gruppens ejere.

Opgave 1.5 (6 %)
Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig større end resultat før skat for Nordex Food Gruppen i 2018.

Opgave 1.6 (4 %)
Vurder, hvilken vækststrategi Nordex Food Gruppen anvender.

Opgave 1.7 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Nordex Food Gruppen opnår ved de igangsatte aktiviteter på miljø- og klimaområdet i 2018.

Opgave 2

Opgave 2.1 (5 %)
Redegør for, hvilke fordele Nicklas Tørring kan opnå ved at udarbejde en forretningsplan for proffswim.dk.

Opgave 2.2 (5 %)
Udarbejd et likviditetsbudget opdelt på halvår for proffswim.dk for 2020/21.

Opgave 2.3 (5 %)
Vurder, hvor stort et driftslån Nicklas Tørring skal bede banken om, hvis proffswim.dk skal have tilstrækkelig likviditet det første driftsår.

Opgave 3

Opgave 3.1 (5 %)
Forklar, om de årlige afskrivninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

Opgave 3.2 (5 %)
Beregn de årlige afskrivninger og værdien ved årets slutning i hvert af de 5 år.

Opgave 3.3 (5 %)
Diskuter, hvordan anskaffelsen af nyt inventar vil påvirke Metcon A/S’ indtjening i de kommende 5 år.

Opgave 4

Opgave 4.1 (5 %)
Forklar, hvordan saldoen på tkr. 86.732 på konto 1100: Varesalg er fremkommet.

Opgave 4.2 (10 %)
Opstil balancen for Pure Organic ApS pr. 31.12.2019. Der skal ikke udarbejdes noter.

Opgave 4.3 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Pure Organic ApS tilhører.

Uddrag
Det viser sig ifølge virksomhedens CSR-rapport, at virksomheden går op i, at tænkte bæredygtig i alle former og kanter af virksomheden.

Det er særlig vigtigt at begrænse virkningen på miljø og klima i alle virksomhedens 3 former af funktioner nemlig kontor, lagre og produktion.

Det er for virksomheden en rigtig vigtig ting at undgå spild hvilket også var en af årsager til, at man etableret det store fjernlager i Danmark for ikke at have de lange transporttider og omkostninger samt risici for skader på deres produkter.

Virksomheden har også i den forbindelse med spild valgt, at reducerer i tykkelsen på en række folier/emballage.

Dette er blandt nogle af de mange tiltag som virksomheden tager for at sætte mindre præg på miljø og klima. Virksomheden har dermed også opstartet investering i flisfyr på deres nye lager i Nørager for minimering af fossilt brændstof.

Alle disse tiltag som virksomheder tager, er med til at give virksomheden fordele og at de udadtil viser til kunderne at de er med til at tage ansvar, giver en række fordele samt konkurrencefordele for virksomheden.

Det er med til at styrke virksomhede brand. Det giver kunderne større lyst og villighed til at købe virksomhedens produkter når de i forvejen ved hvor meget ansvar virksomheden tager omkring produktion og andre vigtige tiltag som er er med til at mindste påvirkningen på miljø og klima.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu