Nikotin og koffein | Opgave

Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
Hypotese:
Materialer:
Metode:

Resultater:
- Forsøgsperson:
- Navn:
- Køn:

Behandling af forsøgsresultater:
- Graf 1:
- Graf 2:
- Graf 3:
- Graf 4:

Diskussion:
- Vurder dine egne resultater. Stemmer de overens med teorien? Afviger de fra gennemsnitsværdierne?

- Vurder gennemsnitsværdierne. Stemmer de overens med teorien?

Ændrer kontrolgruppens resultater sig? Kom ind på mulige fejlkilder

Hvorfor er randomiserede kontrollerede forsøg (RCT) den gyldne standard indenfor biologi?

Man taler om ’blinding’ i forsøg som disse. Forklar hvad ’blinding’ dækker over og hvorfor man bruger det. Beskriv hvordan man kunne lave dette forsøg ’blinded’.

Redegør for de sundhedsmæssige konsekvenser der er ved at ryge. Diskuter hvorfor folk alligevel vælger at ryge.

Konklusion:
- Skriv en kort konklusion på forsøget. Inddrag dine resultater og husk at konklusionen skal være et svar på formålet med forsøget.

Uddrag
Formål:
At måle effekten af nikotin og koffein på puls og blodtryk efter indtagelse af kaffe (3 dl) eller nikotintyggegummi (4mg).

Teori:
Koffein: Koffein kan binde sig til adenosinrecepterens bindingslommer og der kan dermed forhindre adenosin i at kunne binde sig til receptorerne.

Det vil altså sige, at koffeinindtag kan forhindre aktiveringen af adenosinreceptorer. Det kan medføre, at K+-kanalerne i den postsynaptiske nervecelle ikke åbner, og at aktionspotentialet i cellen ikke bliver hæmmet.

Derfor bliver nerveimpulserne sendt videre, som altså medfører frigivelsen af hormonet adrenalin, som er det der øger pulsfrekvensen og blodtrykket – det er derfor at koffeinindtag kan resultere i øget puls og øget blodtryk.

Nikotin: Nikotin er en nervegift, som nogle planter danner for at forsvarer sig mod insektangreb. Tobaksplanter er en af de typer planter der dannet meget nikotin. Denne nikotin kan bruges som rusmiddel.

Nikotin påvirker nervesystemet, fordi at nikotinen kan binde sig til mange typer af acetylcholin-receptorer.

Acetylcholin er en neurotransmitter, som vil sige, at det er et stof der bruges til at sende et nervesignal fra et neuron videre til det næste neuron.

Nikotin påvirker altså mange af de processer i kroppen, som acetylcholin regulerer. Acetilcholin kan også stimulere frigivelsen af adrenalin.

Adrenalin er et hormon, der stimulerer det sympatiske nervesystem, som er den del af nervesystemet, der regulerer processer forbundet med kamp, flugt, præsentation osv. Adrenalin stimulerer derfor puls og blodtryk.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu