Indholdsfortegnelse
1. Forklar, hvorfor adenosin har en hæmmende effekt på den postsynaptiske nervecelle.
2. Forklar, hvorfor koffein kan forhindre, at adenosinreceptorer aktiveres.
3. Forklar, hvorfor koffeinindtag kan resultere i øget puls og højere blodtryk.
4. Giv forslag til, hvorfor indtag af koffein kan have en præstationsfremmende effekt.
5. Vurder, om resultaterne vist i figur 3, kan bekræfte informationen på kaffe-helbred.dk.

Uddrag
Adenosin hæmmer effekten på afsendelsen af nerveimpulser i dele af hjernen. Når adenosin bindes til receptoren, omdannes ATP til cAMP

og det vil aktivere kinasen, derefter vil K^+-kanalerne åbnes. K^+-ionerne strømmer nu ved diffusion ud fordi der er en større koncentration uden for cellen end inde i cellen

og det gør at den postsynaptiske nervecelle hyperpolariseres. Den måde det virker på er, at cAMP kobles sammen med cAMP-kinase, og åbner K^+-kanalerne sig.

Dette vil resultere i at nervecellerne hyperpolariseres, og de vil derfor blive mere negative end ydersiden, og det gør det sværere at sende en impuls afsted.

cAMP er et stof som fungerer inde i cellerne, og sætter nogle processer i gang, når den sættes sammen med cAMP-kinase.

Adenosin hæmmer også frigivelsen af flere transmitterstoffer pga. at det hæmmer indstrømningen af Ca^+-ioner i de præsynaptiske endeterminal.

Da adenosin stimulere udstrømningen af disse K^+-ionerne i den postsynaptiske nervecelle, vil det i sidste ende gøre så membranpotentialet bevæger sig væk fra tærskelværdien for et aktionspotentiale.