Tetrodotoxin, Adenosin, koffein & Epilepsi | Biologi

Indholdsfortegnelse
4. Tetrodotoxin
a. Hvorledes opretfoldes hvilepotentialet normalt i et neuron?
b. Forklar med udgangspunkt i figur 1 tetrodotoxins virkning på det normale aktionspotentiale.

Opgave 4. Adenosin og koffein
1. Forklar, hvorfor adenosin har en hæmmende effekt på den postsynaptiske nervecelle. Inddrag figur 1.
2. Forklar, hvorfor koffein kan forhindre, at adenosinreceptorer aktiveres.
3. Forklar, hvorfor koffeinindtag kan resultere i øget puls eller højere blodtryk.
4. Giv forslag til, hvorfor indtag af koffein kan have en præstationsfremmende effekts.
5. Vurder, om resultaterne vist i figur 3, kan bekræfte informationen på kaffe-helbred.dk.

4. Epilepsi
a. Forklar, hvordan glutaminsyre og GABA udøver deres virkning i en synapse. Inddrag figur 1.
b. Giv mulige forklaringer på, at der kan mangle GABA i synapsen. Inddrag figur 1.
c Forklar, hvorfor mangel på GABA i hjernens synapser kan medføre krampeanfald.

Uddrag
Vi kan i figur 3 se resultaterne af 80 forsøgspersoner, hvor halvdelen indtog koffein og den anden halvdel indtog placebo, som er et virkningsløst stof. Resultaterne viser, at den halvdel som indtog 400 mg koffein, havde en højere urinproduktion i det første døgn på 2246 mL, end den halvdel som ikke indtog placebo, som er på 1643 mL.

Dette betyder så, at koffein er vanddrive og kan medføre til dehydrering. Men hvis vi tager et kig på urinproduktionen i anden og tredje døgn, viser det sig, at der ingen signifikant forskel var på de to grupper.

Dette kunne indikere, at kroppen i længere periode har vænnet sig til koffeinens vanddrivende effekt og derfor er nød til at modvirke den.

Dette bliver så underbygget, da selv i det tredje døgn er ingen signifikant forskel på de to grupper. Jeg kan nu bekræfte, at informationen på kaffe-helbred.dk passer, da personer der drikker kaffe, ikke henholdsvis bliver udsat for dehydrering.

Hvis vi så tager et kig på de 80 forsøgspersoner der deltog frivilligt i eksperimentet, kan vi med sikkerhed sige, at dette er en stor gruppe mennesker. Men da vi ikke får informationer om, forsøgspersonernes køn, alder eller helbred, kan vi ikke være sikker på om det er en præcis afspejling af befolkningen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu