Musikfestivaler | Analyse | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3. Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.
- Markedsbeskrivelse:
- Konkurrencetragtmodellen:
- Konkurrencemæssige positioner:

Opgave 3
Diskuter følgende tre udsagn:
a. Kerneydelsen for musikfestivaler er at tilbyde musikoplevelser
b. Tinderbox fører en omkostningsorienteret prisfastsættelsesstrategi

Opgave 4
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1 - 3 og relevante bilag skal du: Identificere en udfordring for Tinderbox. Diskuter mulig(e) løsning(er) af den valgte udfordring.
- Udfordring:
- Første løsningsforslag:
- Anden løsningsforslag:

Uddrag
Ifølge Brian Nielsen er andelen af forskellige aldersgruppe meget forskelligt fra år til år, og afhænger meget af hvem de kan få fat i af musikere.

Han nævner selv at Rammstein tiltrækker et lidt ældre segment, imens de unge er tiltrukket at unge amerikanske artister, og især scenen, EDM Magic Box, hvor der er fokus på elektronisk musik.

Hvis vi tager afsæt i månederne april og frem til september i året 2019, kan vi se at segmentet med den største andel af mennesker som har deltaget i en musikfestival inden for perioden, er de 16 til 24 årige

som er klart den største aldersgruppe, med deres 35 procent af spurgte i aldersgruppen, som har deltaget i en musikfestival. Hvis vi så ser videre på de næste aldersgrupper

er gruppen med den anden højeste andel også den anden yngste gruppe, og sådan går de egentlig, lige på grupperne 35 til 44 og 45 til 54, hvor gruppen 45 til 54 lige er et procentpoint højere end den forrige gruppe.

Ud fra dette kan man se at målgruppen for musikfestivaler primært er det unge segment i alderen 16 til 24 år. Dette passer også meget godt med det faktum at den socioøkonomiske gruppe

der har en markant størst andel af festival deltagere, er studerende, hvilket stiller overens med hvordan størstedelen af folk i alderen 16 til 24 år er studerende.

Vi kan også se på hvor mange børn til forældre, som har gået på en specifik udanske, som går til musikfestivaler. Her er der en tydelig sammenhæng mellem, hvor lang forældrenes uddannelse er, og hvor mange

som tager til musikfestivaler. Her er segmentet med laveste andel af mennesker, der går til musikfestivaler, også dem som har forældre, der har den korteste type uddannelse, Grundskolen.

Efterfølgende kommer børn til erhvervsfaglige og gymnasiale uddannelser, med børne til en med enten en KVU, MVU eller bachelor uddannelse

hvor der så til sidst er børnene til de lange videregående uddannelser og folk med Ph.d. der har den markant største andel af folk, der tager til musikfestivaler med hele 40 procent af gruppen.

Ud fra dette kan vi karakterisere Tinderboxs målgruppe, som værende unge mennesker, der har forældre med enten en mellemlang eller lang uddannelse

med de unge voksne, samt de voksne målgrupper værende en sekundær målgruppe til Tinderbox. Hvis man skulle karakterisere en sekundær målgruppe, ville det være et mere voksent segment, nemlig folk i alderen 35 til 54

som i gennemsnittet har 21,5 procent af mængden af personer, som går til festivaler. Dette er ikke i nærheden af de 16 til 24 åriges andel, men det ligger til gengæld ikke særligt langt under 25 til 34 årig segmentet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu