Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Karakteriser en eller flere målgrupper for Tinderbox. Inddrag bilag 1, 2 og 3. Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Analyser konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.

Opgave 3
Diskuter følgende tre udsagn:
a. Kerneydelsen for musikfestivaler er at tilbyde musikoplevelser
b. Tinderbox fører en omkostningsorienteret prisfastsættelsesstrategi

Opgave 4
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1 - 3 og relevante bilag skal du:
Identificere en udfordring for Tinderbox. Diskuter mulig(e) løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
Ifølge Brian Nielsen er andelen af forskellige aldersgruppe meget forskelligt fra år til år, og afhænger meget af hvem de kan få fat i af musikere.

Han nævner selv at Rammstein tiltrækker et lidt ældre segment, imens de unge er tiltrukket at unge amerikanske artister, og især scenen, EDM Magic Box, hvor der er fokus på elektronisk musik.

---

I den følgende besvarelse af denne delopgave vil der blive analyseret konkurrenceforholdene på markedet for musikfestivaler i Danmark.

Dette bliver udført ved at først og fremmest udarbejde en markedsbeskrivelse for at danne et overblik over hvilket marked det er man befinder sig på.

Dernæst vil konkurrencetragtmodellen blive anvendt for at vurdere konkurrenter for musikfestivaler, både i et bredt perspektiv samt et mere snævert perspektiv. For at inddrage rivaliseringen indenfor branchen udarbejdes de konkurrencemæssige positioner også.

Markedsbeskrivelse:
Markedet for musikfestivaler omfatter festivaler hele landet, der bruges til at høre en masse musik, drikke sig fuld og skabe gode oplevelser med sine venner.

Her vil der som reelt være store scener, en masse boder/vogne at få mad, samt en masse stedet at finde diverse alkohol.

Markedet for musikfestivaler i Danmark består af store private festivals udbydere, såsom Superstruct, som ejer Tinderbox festivalen og Live Nation

som samarbejder med Roskilde Festival og Heartland og arrangerer en masse koncerter. Udover det udbyder kommunerne også mindre musikfestivaler såsom flere dage lange byfester og festuge,

såsom Esbjerg Fest, der afslutter med Music 4 Free koncerten og Bramming byfest, som varer fra torsdag til søndag og tilbyder sjove forlystelser udover det almene fra en musikfestival.

Kunderne, som deltager i musikfestivaler, er hovedsageligt unge studerende, som har brug for en pause fra skolebænken, især dem med forældre af højere uddannelse

samt de yngre voksne klasser, hvor størstedelen har været færdiguddannet i nogle år. Dog skal det siges at selvom den største andel af kunderne er unge studerende, er det stadig meget afhængigt af hvilken festival man tager i mente

for eksempel har musikfestivalen Heartland en væsentligt ældre målgruppe end en musikfestival såsom Tinderbox.

På Heartland bliver der nemlig lagt meget mere fokus på at nyde en omgang vin og få noget økologisk mad, imens der på Tinderbox helst skal være musik med en god bas og alkohol, der bare nærmest skal tyllers ned.

Musikfestivalsmarkedet kan afgrænses til at omfatte Danmarks grænser, da der er der er et stort udvalg af både store og små festivaler af danske kæder eller kommuner, som udbyder i nærheden af alle store byer og kommuner.