Muldskud | Analyse | Henrik Pontoppidan

Indledning
I det moderne gennembrud, begyndte flere forfattere at sætte problemer under debat, i deres litteratur.

Der begyndte at komme samfundskritisk litteratur. Et af disse problemer som kom i dialog, var uligheden mellem de forskellige klasser i samfundet.

Disse klasser indebar både individer fra over- og underklassen. Et af de største forskelle på disse to klasser, var levevilkårene.

Overklassen levede det gode liv, med stort hus og tjenestefolk. Hvor underklassen, de fattige, levede det helt modsatte.

Den samfundskritiske litteratur kommer til syne i novellen ”Muldskud” af Henrik Pontoppidan (1888), hvor Pontoppidan skriver om et overklassepar og deres ”perfekte” liv, som pludselig ændre sig.

Uddrag
I ”Muldskud” bruger Pontoppidan ironi. Ironien figurerer i dette eksempel ” I det hele var de, i Modsætning til saa mange andre, der endelig faar en længe næret Drøm opfyldt, virkelig fuldstændige lykkelige ”

I dette citat fremkommer ironien, ved hjælp af disse to adjektiver, virkelig og fuldstændig. Når Pontoppidan sætter disse to adjektiver ind, får han sætningen til at lyde ironisk.

Netop som om at Pontoppidan vil overdrive selve sætningens betydning. Han giver et udtryk i novellen, hvor det i virkeligheden er det modsatte han mener.

Hvis man kigger på adjektivernes indflydelse i citatet, kan man spekulere på, om parret virkelig er så ”fuldstændige lykkelige” som der bliver skrevet i novellen.

Adjektivet ”virkelig”, kommer til syne flere steder i teksten, hvor ironien forekommer. ” Men da saa alt endelig stod fuldt færdigt efter den lagte Plan

var det ogsaa et Mønsterværk, et virkeligt lille Paradis ” Her kan man igen spekulere på om dette paradis, virkeligt er at paradis, eller om Pontoppidan igen bruger ironi som en overdrivelse.

Ironien i forhold til novellens samfundskritik, kan ses som om at selvom parret er en del af overklassen, er alting ikke så fantastisk som man skulle tro.

Den sproglige stil i novellen er meget beskrivende. Pontoppidan bruger adjektiver til at beskrive villaen, og villaens beliggenhed og omgivelser ”Der ligger i en afsides Egn af Sjælland en øde

bestandig ubeboet Villa, halvt et slot, bygget af smukke røde Sten, med et lille Taarn, sirlige smaa Karnapper og en lukket Glasveranda

der om Efteraaret ganske skjules af en blodrød vild Vin ” I dette afsnit, bliver selve villaen beskrevet med 13 adjektiver.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu