Milton A/S og Condor A/S | Virksomhedsøkonomi Opgave

Indholdsfortegnelse
Opgave 31.5
Opgave 31.11
Opgave 31.12
Opgave 31.18
Opgave 31.20
Opgave 31.22
Opgave 31.23

Uddrag
Opg 31.5
1. Dækningsbidraget pr. stk. for et produkt kan beregnes som produktets salgspris minus produktets variable enhedsomkostninger.
2. Dækningsbidraget i alt for et produkt kan beregnes som omsætningen af produktet med tillæg af de variable omkostninger.
3. De variable omkostninger for et produkt kan beregnes som produktets variable enhedsomkostninger ganget med afsætningen af produktet.
4. En lavere salgspris på et produkt vil altid medføre et lavere dækningsbidrag pr. stk. for produktet.
5. En lavere salgspris på et produkt vil altid medføre et lavere dækningsbidrag i alt for produktet.
6. En beregning af dækningsbidrag i alt efter formlen dækningsbidrag pr. stk. gange afsætning vil give samme resultat som en beregning efter formlen omsætning minus variable omkostninger
7. Ved en konkurrentbaseret prisfastsættelse tager virksomheden for et produkt udgangspunkt i, hvilken salgspris konkurrenterne har fastsat for deres produkt.
8. Ved en efterspørgselsbaseret prisfastsættelse tager virksomheden udgangspunkt i den forventede sammenhæng mellem et produkts salgspris og afsætningen af produktet.
9. Ved en omkostningsbaseret prisfastsættelse tager virksomheden udgangspunkt i størrelsen på dens kapacitetsomkostninger.
10. En virksomhed har beregnet VE for et af dens produkter til kr. 280. Virksomheden ønsker en dækningsgrad på 30 %.
Salgsprisen kan beregnes efter følgende formel:

Salgspris = kr. (280·100)/70 = kr. 400

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu