Stryhn AS | VØ Opgave | Virksomhedsøkonomi

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Stryhns A/S.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 30,1 % i 2017 til 26,7 % i 2018.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Stryhns A/S bruger.

1.6 (5 %)
Diskuter, om det er en fordel for Stryhns A/S løbende at reducere klima- og miljøpåvirkningerne fra virksomhedens aktiviteter.

2.1 (5 %)
Redegør for, hvilke fordele Nicklas Tørring kan opnå ved at udarbejde en forretningsplan for proffswim.dk.

2.2 (5 %)
Udarbejd et likviditetsbudget opdelt på halvår for proffswim.dk for 2020/21.

2.3 (5 %)
Vurder, hvor stort et driftslån Nicklas Tørring skal bede banken om, hvis proffswim.dk skal have tilstrækkelig likviditet det første driftsår.

3.1 (5 %)
Forklar, om de årlige afskrivninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

3.2 (5 %)
Beregn de årlige afskrivninger og værdien ved årets slutning for hvert af de 5 år.

3.3 (5 %)
Diskuter, hvordan anskaffelsen af nyt inventar vil påvirke Metcon A/S’ indtjening i de kommende 5 år.

4.1 (5 %)
Forklar, hvordan saldoen på tkr. 86.732 på konto 1100: Varesalg er fremkommet.

4.2 (10%)
Opstil balancen for Pure Organic ApS pr. 31.12.2019.Der skal ikke udarbejdes noter.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Pure Organic ApS tilhører.

Uddrag
Stryhn A/S har i de seneste par år fremlagt enormt solide resultater.En fremgang på alle nøgletal.

Omsætningen og bruttoresultat er blevet øget i 2017, hvilket skyldes forskellige forhold som Stryhn A/S har gennemført.

I 2017 Opkøbte Stryhn A/S K-Salat, hvilket resulterede i en bedre positioneringen på markedet. Tiltaget blevet besluttet for fortsat at kunne bevare sin stærke position på et meget konkurrencepræget marked.

I takt med den horisontale integration, via et opkøb, så har vækststrategien medført at antallet af medarbejdere er steget, hvilket forøger arbejdskraften og produktionsmulighederne.

Det øger dog samtidigt virksomhedens personaleomkostninger. Opkøbet påvirket Stryhns positivt, da de har effektiviseret deres kerneforretning, og skabt en bedre top- og bundlinje.

Udover at have opkøbt K-salat, så har Stryhn A/S også opkøbt andre små virksomheder, så de kan udbyde flere forskellige brands.

De har efter opkøbet fået flere forskellige produktionsfabrikker, hvilket også har medvirket til en stigning i anlægsaktiver.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu